Nya styrelsen efter extrastämman 27 oktober 2015

Extrastämman genomfördes som planerat den 27 oktober, och här nedan redovisas namnen på personerna i den nya styrelsen. Dennis Höglund, Ordförande, Serenadvägen 17A, 070-495 13 27 Freddy Åfeldt, vice Ordförande/Sekreterare, Serenadvägen 15 Helena Andersson, ledamot, Serenadvägen 11 Niclas Axelsson, ledamot, Serenadvägen 17A Bengt Persson, HSB-ledamot Eyyüp Sürek, suppleant, Serenadvägen 17a Vänliga hälsningar Styrelsen
Läs mer

KALLELSE EXTRASTÄMMA/FYLLNADSVAL 27 OKT

Två ledamöter i styrelsen har valt att ställa sina platser i styrelsen till förfogande i samband med att de flyttar från föreningen inom kort. Därför behöver vi nu med kort varsel kalla till ett fyllnadsval för att välja in nya styrelseledamöter. Ingen föranmälan krävs. Vi uppmanar därför alla som kan tänka sig ställa upp som kandidater till styrelsen att snarast kontakta valberedningen och Jenny Furtenbach (sammankallande). Kontaktuppgifter till Jenny Telefon: 0708-400 950 E-mail: jennyfurtenbach@gmail.com Datum: tisdagen den 27 oktober kl. 19.00 - 19.30 Plats: Gästrummet på Serenadvägen 15 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två justerare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Valberedningens förslag till fyllnadsval 8. Stämmans avslutande…
Läs mer