Föreningsstämma 2016 – glöm inte skicka in motioner.

Vi i styrelsen skulle vilja passa på att meddela våra medlemmar, att 2016 års föreningsstämma kommer att äga rum onsdagen den 18 maj kl 19.00. Lättare förtäring i form av smörgåsar, kaffe och te kommer att serveras före stämman på samma sätt som vi gjort tidigare år. Så se gärna till att vara i god tid, så du hinner att mingla och samtala med dina grannar. En formell kallelse till stämman, samt årsredovisning kommer i vanlig ordning att delas ut inom några veckor. Vi vill även passa på att påminna våra medlemmar att skicka in motioner till styrelsen i god tid, så vi hinner behandla dem. Generellt så gäller att alla medlemmar, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång. Av motionen ska det…
Läs mer