månadsarkiv: november 2017

LED-belysning i hissarna

För att förlänga livslängden på föreningens hissar har styrelsen nyligen låtit byta ut belysningen i samtliga hissar till LED-belysning.

LED-belysningen genererar mindre värme vilket minskar påfrestningarna på den känsliga elektroniken bakom instrumentpanelen. Dessutom minskar elförbrukningen vilket både sparar pengar och är bra för miljön!

Ny styrelse sedan 2017-10-31

På styrelsemötet 2017-10-31 beslutades att på nytt konstituera styrelsen då vår tidigare ordförande Dennis Höglund flyttat ifrån föreningen. Den nya styrelsens sammansättning fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma är: 

Ordförande
Oscar Norberg
E-post: ordforande@brfpalatinen.se
Mobiltelefon: 0732 – 00 62 76

Vice ordförande / Sekreterare
Freddy Åfeldt

Övriga ledamöter
Niclas Axelsson
Sofia Hackman-Spolin
Emmeli Söderholm

HSB Ledamot (utses av HSB Stockholm)
Bengt Persson

Nytt formulär för att beställa nycklar!

Hemsidan har fått ett nytt formulär för att beställa nycklar. Boende som behöver extra lägenhetsnyckel eller hushållsnyckel kan nu beställa detta direkt från hemsidan. Styrelsen granskar varje beställning för att säkerställa att det endast är föreningens medlemmar som kan hämta ut nycklarna.

Beställa nycklar