Andrahandsuthyrning

Home / Andrahandsuthyrning

Vad är en andrahandsupplåtelse?

Andrahandsupplåtelse/andrahandsuthyrning föreligger när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda den självständigt.

En bostadsrättshavare har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand endast om föreningen ger tillstånd till det. Får du avslag från föreningen kan du överklaga hos Hyresnämnden.

 

Policy för andrahandsupplåtelser

Styrelsen har beslutat om följande policy för andrahandsupplåtelser:

  • För att få hyra ut din lägenhet i andrahand ska du ha skäl för det.
  • Styrelsen bedömer alla skäl i enlighet med gällande lag och hyresnämndens rekommendationer.
  • Tillstånd för andrahandsupplåtelse ges upp till ett år i taget.
  • Det är inte tillåtet att hyra ut i andrahand via Airbnb.
  • Vid förnyelse bedöms om skälet till andrahandsupplåtelsen är fortsatt giltigt.
  • Styrelsen godkänner inte andrahandsupplåtelser till juridiska personer.
  • Styrelsen har beslutat om avgift för andrahandsupplåtelser om 10% av prisbasbeloppet per år, vilket för 2018 är 4 550 kr/år.
  • Avgiften för andrahandsupplåtelser faktureras månadsvis.

 

Förverkandegrunder vid andrahandsupplåtelser

Dröjsmål med betalning av årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse kan innebära att nyttjanderätten till din bostad blir förverkad.

Andrahandsupplåtelse utan skriftligt godkännande från styrelsen kan innebära att nyttjanderätten till din bostad blir förverkad d.v.s. styrelsen kan ansöka om tvångsförsäljning.

 

Hur ansöker jag?

Ladda ner blanketten Ansökan om andrahandsupplåtelse för bostadsrätt, fyll i alla uppgifter och skicka blanketten till:

HSB Stockholm
Servicecenter
112 84 Stockholm

Alternativt via e-post till service.stockholm@hsb.se.

Styrelsen behandlar alla ansökningar löpande men räkna med 3-4 veckors behandling beroende på när ansökan kommer in.

Läs mer om att hyra ut i andra hand på Hyresnämndens hemsida.