Andrahandsuthyrning

Home / Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand om föreningen ger tillstånd till det. Får du avslag från föreningen kan du överklaga hos Hyresnämnden.

Vad är en andrahandsupplåtelse?
Andrahandsuthyrning föreligger när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda den självständigt.

Kostar det något att hyra ut i andrahand?
Styrelsen har beslutat om avgift för andrahandsupplåtelser om 10% av prisbasbeloppet vilket för 2018 är 4 550 kr/år. Avgiften faktureras i samband med årsavgiften månadsvis.

Måste jag ha styrelsens tillstånd?
Ja, en bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan att ha tillstånd riskerar att förverka nyttjanderätten till sin bostad.

Så här ansöker du:
Ladda ner blanketten Ansökan om andrahandsupplåtelse för bostadsrätt, fyll i alla uppgifter och skicka blanketten till:

HSB Stockholm
Servicecenter
112 84 Stockholm

Alternativt via e-post till service.stockholm@hsb.se.

Läs mer om att hyra ut i andra hand på Hyresnämndens hemsida.