Sänkt ränta på ett av föreningens lån

Sänkt ränta på ett av föreningens lån

Okategoriserade
Styrelsen har nyligen förhandlat om ett av föreningens lån om ca 5,8 miljoner, vilket resulterat i sänkt ränta från 1,00% till 0,54%. I samband med omläggningen amorterades 500 000 kr. Detta innebär en sänkning om 30 000 kr i räntekostnader per år, och dessutom lyckades vi binda denna låga ränta på 3 år. Föreningen har nu en total kapitalskuld på 22,6 miljoner med en snittränta på 0,90% och en årlig amortering om ca 300 000 kr.
Läs mer
Huskurage – En policy vid oro för våld i nära relation

Huskurage – En policy vid oro för våld i nära relation

Okategoriserade
Styrelsen vill med detta utskick informera föreningens medlemmar om att styrelsen antagit en ny policy om Huskurage. För mer information, se Huskurage på föreningens hemsida. Styrelsen vill påpeka att denna policy antagits i förebyggande syfte efter rekommendation från en medlem i föreningen och inte p.g.a. att styrelsen uppmärksammat problem hos någon av föreningens medlemmar.
Läs mer
Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Okategoriserade
Vid den ordinarie föreningsstämman 28 april 2021 valdes ny styrelse, valberedning och föreningsvald revisor. Den 11 maj konstituerade styrelsen sig enligt nedan: Styrelsen Oscar Norberg (ordförande, ekonomiansvarig, dataskyddsombud) Nicklas Lundin (vice ordförande, ansvarig för uthyrning av gästrummet) Thomas Rundin (sekreterare, fastighetsunderhåll och mark) Eyyüp Sürek (ledamot) Charlotte Lindberg (ledamot, trädgård och gården) Catharina Hillerström Vagli (HSB ledamot) Valberedningen Jenny Furtenbach (sammankallande) Lamia Sürek Ellen Otnes Revisorerna Beatrice Lidman (ordinare föreningsrevisor) För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se sidorna Styrelsen, Valberedningen och Revisorerna på föreningens hemsida.
Läs mer
Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 28 april 2021

Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 28 april 2021

Okategoriserade
Stämmoprotokollet från den ordinarie föreningsstämman 28 april i år är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia på stämmoprotokollet.
Läs mer
Ny grovtvättmaskin till tvättstugan

Ny grovtvättmaskin till tvättstugan

Okategoriserade
Vid årliga service upptäcktes att tvättstugans grovtvättmaskin är i behov av ny trumma vilket är en väldigt kostsam reservdel. Istället för att reparera en 11 år gammal maskin har styrelsen beslutat att sälja den gamla maskinen och köpa en ny grovtvättmaskin. Den gamla maskinen kommer bortforslas på måndag 19/4 och den nya maskinen installeras på tisdag 20/4. Tvättstugan är därför stängd delar av måndagen 19/4 och tisdagen 20/4 för bortforsling och installation!
Läs mer
Nya elementfilter till boende i port 11, 13A och 13B

Nya elementfilter till boende i port 11, 13A och 13B

Okategoriserade
Inom kort kommer Nacka Drift och Skötsel dela ut nya elementfilter till boende i lägenhet med ventilation av typen mekanisk frånluft (F), d.v.s. boende i trapphus 11, 13A och 13B. Filtren kommer lämnas vid lägenhetsdörren tillsammans med instruktion om byte. Även i år har styrelsen valt att köpt in filter från Folkfilter med extra hög stofthållning. Det är viktigt att alla boende byter filter för att ventilationen, och i sin tur uppvärmningen, ska bli jämn i fastigheten. Ett hårt smutsat filter täpps igen och släpper igenom mindre luft. Vänligen kontakta styrelsen om ni fått fel antal och/eller storlek på filtren.
Läs mer
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2021!

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2021!

Okategoriserade
HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma! Datum/tid: Onsdagen 28 april kl 19:00 (Hjälp med anslutning från 18:30) Plats: Digitalt via Zoom För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att enbart hålla stämman digitalt på distans. För instruktioner hur man ansluter till stämman; se separata utskick i brevlådan! Medlemmar som behöver hjälp med att ansluta kan kontakta styrelsen i förväg och få hjälp inför stämman. Dagordning - förslag Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning (tillgänglig via hemsidan Årsredovisningar) Genomgång av revisorernas berättelse Beslut om fastställande…
Läs mer