Nytt datum för fönsterputsning – 19 maj!

Nytt datum för fönsterputsning – 19 maj!

Styrelsen har fått information från städbolaget att fönsterputsningen som annoserades för ett tag sedan inte genomfördes förra lördagen 11 maj p.g.a. personalbrist. De ber så hemskt mycket om ursäkt och meddelar att de kommer putsa fönstren i fastighetens gemensamma utrymmen nu på söndag 19/5.  
Läs mer
Nu är våren här!

Nu är våren här!

Nu har våren äntligen kommit med sol och värme! Föreningens utemöbler har plockats fram och oljats in, den gemensamma grillen är framplockad och det fina blå vindskyddet uppsatt. Tack Sackarias, Jenny, Charlotte och Beatrice för arbetsinsatsen! Alla medlemmar har rätt att nyttja uteplatsen och grillen, och är man flera som vill grilla samtidigt så får man samsas. Tänk på säkerheten, att dra ut grillen från vindskyddet när man grillar och att ha en hink vatten i närheten. När man är färdig så ställer man självklart i ordning efter sig och slänger allt skräp!
Läs mer
Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Vid den ordinarie föreningsstämman igår (8 maj 2019) valdes ny styrelse, valberedning och föreningsvald revisor. Kort efter stämman konstituerade styrelsen sig enligt nedan Styrelsen Oscar Norberg (ordförande) Camelia Safai (vice ordförande) Jenny Siggelin (sekreterare) Sackarias Hävrén (ekonomiansvarig) Sebastian Lundquist (fastighetsunderhåll och mark) Charlotte Lindberg (trädgårdsansvarig) Bengt Persson (HSB ledamot) Valberedningen Sofia Hackman-Spolin (sammankallande) Sofia Olsson Lamia Sürek Revisorerna Helena Andersson (ordinarie) Beatrice Lidman (suppleant) För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se sidorna Styrelsen, Valberedningen och Revisorerna på föreningens hemsida.
Läs mer

Kallelse ordinarie föreningsstämma 8 maj kl 19:00

HSB Brf Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen 8 maj kl 19:00. Dryck och lättare förtäring serveras från 18:30. Plats: Gårdshuset BRF Senaten, Serendvägen 22 Dagordning Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning Genomgång av revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman Beslut om…
Läs mer
Årsredovisningen för 2018 tillgänglig på hemsidan

Årsredovisningen för 2018 tillgänglig på hemsidan

Årsredovisningen för 2018 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Av miljöskäl kommer styrelsen endast skriva ut ett fåtal exemplar till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift. Glad Påsk önskar styrelsen!
Läs mer

Motionsstopp 31 mars

Du som medlem i BRF Palatinen har rätt att lämna en eller flera motioner till ordinarie föreningsstämma. En motion ska alltid behandlas och beslutas om på en ordinarie föreningsstämma dit alla medlemmar är inbjudna. Den 31 mars är sista dagen att lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma den 8 maj 2019. Separat kallelse till föreningsstämman kommer senare. Skillnad på förslag och motion Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Då är det styrelsen som fattar beslut i ärendet. Så här skriver du en motion Använd gärna Mall motion årsstämma 2019! 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. 2. Beskriv vad ärendet handlar om. 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker…
Läs mer