Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu

Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu

Okategoriserade
Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu. Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något. Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777. All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns…
Läs mer
Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 27 augusti 2020

Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 27 augusti 2020

Okategoriserade
Stämmoprotokollet från den extra föreningsstämman 27 augusti är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. Styrelsen kan glatt meddela att stämman enhälligt beslutade att installera solceller enligt av styrelsen inhämtad offert. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia på stämmoprotokollet.
Läs mer
Kallelse extra föreningsstämma om installation av solceller!

Kallelse extra föreningsstämma om installation av solceller!

Okategoriserade
HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma! Datum/tid: Torsdagen 27 augusti kl 19:00 Plats: Forumkyrkan, Serenadvägen 25 (karta) För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att även hålla stämman digitalt på distans. Medlemmar som är sjuka eller vill undvika folksamlingar kan ringa in till stämman med telefon eller dator. För instruktioner se separata utskick i brevlådan! Dagordning - förslag Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Presentation av föreslagen leverantör - Solarwork AB Introduktion till solceller för bostadsrättsföreningar Information om gjord upphandling Presentation av offert Öppen diskussion solceller Beslut om installation…
Läs mer
Taken till cykelställen ska renoveras!

Taken till cykelställen ska renoveras!

Okategoriserade
Det murkna taket till cykelställen ska bytas ut mot nytt virke. Arbetet kommer genomföras vardagar under vecka 30 och 31 (20 till 31 augusti) mellan 08:00-18:00. Vänligen flytta cyklar/mopeder senast söndag 19 augusti! Renoveringen av cykelställen innebär att snickarna behöver komma år cykelställen från båda sidor. Vi ber om ursäkt för de störningar detta kan medföra, främst för er som bor på bottenvåningen. Vi ber om ursäkt för att denna information kommer med kort framförhållning, en olycklig miss i kommunikationen! Vänligen Nacka Forum Samfällighetsförening
Läs mer
Problem med fjärrvärme åtgärdat!

Problem med fjärrvärme åtgärdat!

Okategoriserade
Som vissa medlemmar noterat har föreningens fjärrvärmesystem som styr värmen till elementen gasat på för fullt under de senaste nätterna vilket resulterat i brännheta element under kortare tider de senaste dygnen. Stockholm Exergi har felsökt på plats och åtgärdat en glappande kontakt som misstänks vara boven i dramat. Vänligen kontakta styrelsen om problemet återkommer!
Läs mer
Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 6 maj 2020

Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 6 maj 2020

Okategoriserade
Stämmoprotokollet från den ordinarie föreningsstämman 6 maj i år är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia på stämmoprotokollet.
Läs mer
Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Okategoriserade
Vid den ordinarie föreningsstämman 6 maj 2020 valdes ny styrelse, valberedning och föreningsvald revisor. Veckan efter stämman konstituerade styrelsen sig enligt nedan: Styrelsen Oscar Norberg (ordförande) Camelia Safai (vice ordförande) Eyyüp Sürek (sekreterare) Pontus Estenthal (ekonomiansvarig) Ernst Karlsson (fastighetsunderhåll och mark) Charlotte Lindberg (trädgårdsansvarig) Bengt Persson (HSB ledamot) Valberedningen Jenny Furtenbach (sammankallande) Lamia Sürek Revisorerna Beatrice Lidman (ordinare föreningsrevisor) För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se sidorna Styrelsen, Valberedningen och Revisorerna på föreningens hemsida.
Läs mer