Motionsstopp 31 mars

Du som medlem i BRF Palatinen har rätt att lämna en eller flera motioner till ordinarie föreningsstämma. En motion ska alltid behandlas och beslutas om på en ordinarie föreningsstämma dit alla medlemmar är inbjudna. Den 31 mars är sista dagen att lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma den 8 maj 2019. Separat kallelse till föreningsstämman kommer senare. Skillnad på förslag och motion Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Då är det styrelsen som fattar beslut i ärendet. Så här skriver du en motion Använd gärna Mall motion årsstämma 2019! 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. 2. Beskriv vad ärendet handlar om. 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker…
Läs mer
Personuppgiftspolicy för HSB BRF Palatinen

Personuppgiftspolicy för HSB BRF Palatinen

Styrelsen har under det senaste året arbetat aktivt för att bostadsrättsföreningen ska uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och Rådets Förordning 2016/679 även kallat Dataskyddsförordningen. En del i detta arbete är att se över föreningens hantering av personuppgifter. Styrelsen har därför upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver föreningens hantering av personuppgifter. Personuppgiftspolicyn finns publicerad på föreningens hemsida här.
Läs mer
Morgontidningar som lämnas utanför porten

Morgontidningar som lämnas utanför porten

Efter problemen med kodlåsen i förra veckan så har morgontidningar inte levererats till alla boende. Styrelsen har varit i kontakt med Pressens Morgontjänst (Premo) och konstaterat att deras kod försvunnit. Detta ska förhoppningsvis vara löst nu så att morgontidningarna levereras imorgon lördag. Trevlig helg!
Läs mer
Kodlås i port 15, 17A, 17B och 19 fungerar inte

Kodlås i port 15, 17A, 17B och 19 fungerar inte

Under gårdagen uppmärksammades att kodlåsen till port 15, 17A, 17B och 19 hade slutat fungera. Det visade sig att en centralenhet slutat fungera. Ärendet är felanmält till fastighetsskötaren och vi återkommer med information när det är löst. Tills dess kan man öppna entrédörren med sin lägenhetsnyckel.
Läs mer