Kategoriarkiv: Okategoriserade

Ny styrelse sedan 2017-10-31

På styrelsemötet 2017-10-31 beslutades att på nytt konstituera styrelsen då vår tidigare ordförande Dennis Höglund flyttat ifrån föreningen. Den nya styrelsens sammansättning fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma är: 

Ordförande
Oscar Norberg
E-post: ordforande@brfpalatinen.se
Mobiltelefon: 0732 – 00 62 76

Vice ordförande / Sekreterare
Freddy Åfeldt

Övriga ledamöter
Niclas Axelsson
Sofia Hackman-Spolin
Emmeli Söderholm

HSB Ledamot (utses av HSB Stockholm)
Bengt Persson

Nya styrelsen och övriga förtroendevalda Brf Palatinen 2017-2018

Vi genomförde vår föreningsstämma den 18 maj, där det var ca 20 personer närvarande.
Följande personer blev nominerade och valda att representera föreningens olika förtroendeuppdrag under det kommande året:

Ordförande
Dennis Höglund
Mobiltelefon: 070-495 13 27

Vice ordförande
Freddy Åfeldt

Sekreterare
Oscar Norberg

Övriga ledamöter
Niclas Axelsson
Sofia Hackman-Spolin
Emmeli Söderholm
Bengt Persson (HSB-ledamot)

Revisor
Helena Andersson

Valberedning
Lena Bursell (sammankallande)
Jenny Furtenbach
Anne Charlotte Pernold

Årsredovisning snart tillgänglig via hemsidan

Av miljöskäl har styrelsen valt att inte dela ut årsredovisningen i samband med kallelsen till stämman. Varje medlem får istället skriva ut en egen kopia från hemsidan, om man så önskar.

Årsredovisning kommer snart finnas tillgänglig för nedladdning på vår hemsida här.

Om någon inte har tillgång till skrivare, och önskar få årsredovisningen utskriven i pappersform så kan styrelsen hjälpa till med detta.
Kontakta styrelsen via email styrelsen@brfpalatinen.se eller Freddy Åfeldt 070-216 43 43.

Normalstadgar 2011 version 5 tillgänglig via hemsidan.

Av miljöskäl har styrelsen valt att inte dela ut de nya stadgarna i samband med kallelsen till stämman. Istället kommer vi att dela ut en sammanfattning av de nya ändringarna. Varje medlem får istället skriva ut en egen kopia från hemsidan, om man så önskar.

Nu finns Normalstadgar 2011 version 5 tillgängligt för nedladdning här på hemsidan.

Normalstadgar 2011 version 5 med rödmarkerade ändringar

Om någon inte har tillgång till skrivare, och önskar få stadgarna i pappersform så kan styrelsen hjälpa till med detta.
Kontakta styrelsen via email styrelsen@brfpalatinen.se eller Freddy Åfeldt 070-216 43 43.

Utdrag ur lägenhetsförteckning – kontakta HSB direkt

En vanlig fråga som kommer till oss i styrelsen är om vi kan ta fram utdrag ur lägenhetsförteckningen, som ska innehållande följande

  • Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummero Ägarens/ägarnas namn och personnummer
  • Lägenhetsnummer
  • Om bostadsrätten är pantsatt och i vilket kreditinstitut
  • Datum för utfärdande
  • Utdraget ur lägenhetsförteckningen ska vara utfärdat av föreningen och får ej vara äldre än 30 dagar

Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lägenhetsregistret är avsett att i första hand utgöra grund för folk­bokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder. Lägenhets­regist­ret ska inte förväxlas med de interna lägen­hets­nummer som finns på varje lägenhetsdörr. I varje portuppgång anslås de lägenhetsnummer som respektive lägenhetsinnehavare har i enlighet med det nationella lägenhetsregistret.

Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats-

Utdrag ur lägenhetsförteckning – Om du behöver ett papper på att du är ägare till din lägenhet, kontakta HSB Kund- och medlemsservice på 010-442 11 00 eller maila dem på servicecenter.stockholm@hsb.se

Byggnation av Hemköp

Här nedan följer information från Unibail-Rodamco angående de ombyggnationer som en tid pågått nere i Nacka Forum-garaget, med syfte att färdigställa den nya Hemköp-butiken som beräknas vara klar i slutet av februari.

Nacka Forum ägs och förvaltas av fastighetsägaren Unibail-Rodamco. För att utveckla det bästa centrumet är nästa steg nu en ny matvarubutik, Hemköp. Byggnationen av denna pågår för fullt i garaget under vår och grannföreningen Capitolium. Beräknat öppningsdatum är satt till den 23:e februari 2017.

Fram till nu har vi arbetat med att tillskapa Hemköps-lokalen, dvs fört upp väggar, bilat bort garagegolvet samt gjutit nytt undergolv. Montering av ljudisolering i tak har påbörjats och närmar sig avslut. Succesivt påbörjas nu arbetet med att montera samtliga installationer (sprinkler, ventilation, el, rör och brandlarm) i taket och är de närmsta månadernas huvudsakliga arbeten.

Inom kort kommer man att sätta upp anslag i alla våra portar med en produktionstidplan, där alla boende kan få en överblick över fastighetsägaren Unibail-Rodamcos arbeten den kommande tiden. Under december månad och fram till öppning av Hemköpsbutiken kommer även Hemköp med sina underentreprenörer att utföra arbeten. Vidare information om detta kommer närmare.

Då dessa arbeten kan komma att innebära olägenheter för de boende i bland annat Brf Palatinen, arbetar Unibail-Rodamco för att anpassa störande arbeten till tider då de flesta är på arbetet eller i skolan. Vi håller oss till Naturvårdsverket riktlinjer gällande buller från byggplatser och för att läsa mer om detta kan ni besöka Naturvårdsverkets hemsida

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/

Då bullernivåer trots detta kan upplevas som störande vill Unibail-Rodamco erbjuda alla boende i BRF Palatinen hantverkshjälp i sin lägenhet vid ett tillfälle. Denna hjälp kan maximalt uppgå till 15 minuter och kan innefatta till exempel uppsättning av tavla, lampa eller spegel. Observera att arbetet endast innefattar utförande av arbetet och ej material. Arbetet ska ske dagtid och ni måste därför kunna ha möjlighet att vara hemma och ta emot hantverkaren vid överenskommen tidpunkt.

Är ni intresserade utav att ta del av denna hjälp vänligen fyll i bifogad ansökan bifogad som .PDF längre ner, och skicka den till emelie.fristedt@unibail-rodamco.com så kommer Unibail-Rodamco att ta kontakt med er snarast.

För löpande frågor eller synpunkter hänvisar Unibail-Rodamco till Brf Palatinens styrelse, vilka Unibail-Rodamco har vidare kontakt med.

Vi hoppas att den nya matbutiken kommer att vara er till nytta framöver.

Hälsningar,

Unibail-Rodamco

ansokan-om-15-minuter-hantverkshjalp.pdf