Viktig information om TV4-kanalerna och C More

Viktig information om TV4-kanalerna och C More

Okategoriserade
Comhem informerar: Avtalet mellan Com Hem och Telia som reglerar TV4-kanalerna och C More upphör att gälla den 30 oktober. Om Com Hem inte når en ny överenskommelse innebär det att kunder hos Com Hem riskerar att tillfälligt förlora TV4-kanalerna och C More från och med klockan 23:59 den 30 oktober. Sker detta kommer Com Hem ersätta de berörda kanalerna med ett stort utbud av andra kanaler och förmåner. Följande kanaler kommer sändas tillsvidare i grundutbudet: Com Hem fortsätter även att frivisa flera stora nyhetskanaler och de är högaktuella mot bakgrund av den pågående pandemin samt inför det stundande valet i USA: • CNN (Kanalplats 120) • BBC World News (Kanalplats 123) • Al Jazeera English (Kanalplats 128) • Expressen TV (Kanalplats 43) Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt…
Läs mer
Utdelning av nyckelbrickor inställd!

Utdelning av nyckelbrickor inställd!

Okategoriserade
På grund av missförstånd i kommunikationen med leverantören kommer nyckelbrickorna som skulle ha delats ut måndag 2 november och onsdag 4 november inte hinna levereras till föreningen i tid. Styrelsen återkommer inom kort med nya datum. Vi ber om ursäkt för de eventuella besvär detta medför. Alltså, ingen utdelning av nyckelbrickor på måndag 2 november eller onsdag 4 november!
Läs mer
Byte av kodlåssystem till fastigheten inom kort

Byte av kodlåssystem till fastigheten inom kort

Okategoriserade
Fastighetens kodlåssystem kommer inom kort bytas ut mot ett modernare system med nyckelbrickor och porttelefoni för att öka säkerheten i fastigheten samt säkra framtida underhåll. Alla boende kommer få ett antal nyckelbrickor (RFID-taggar, passagetaggar). För att komma in i fastigheten behöver man hålla fram nyckelbrickan framför kortläsaren och slå in en personlig kod. Första gången man använder en nyckelbricka så kommer systemet be om en PIN-kod. Gäster och leveranser kommer endast in i fastigheten genom att använda porttelefoni. Vänligen registrera dig för porttelefoni här senast onsdagen 4 november. Styrelsen kommer lämna ut nyckelbrickor i föreningens gästrum i port 15 nedan datum. Nyckelbrickorna kvitteras mot visad legitimation. Missa inte dessa tillfällen! Måndagen 2 november kl 19-20 Onsdagen 4 november kl 19-20 Styrelsen återkommer med datum för installation inom kort! För frågor, vänligen…
Läs mer
Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu

Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu

Okategoriserade
Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu. Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något. Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777. All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns…
Läs mer
Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 27 augusti 2020

Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 27 augusti 2020

Okategoriserade
Stämmoprotokollet från den extra föreningsstämman 27 augusti är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. Styrelsen kan glatt meddela att stämman enhälligt beslutade att installera solceller enligt av styrelsen inhämtad offert. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia på stämmoprotokollet.
Läs mer
Kallelse extra föreningsstämma om installation av solceller!

Kallelse extra föreningsstämma om installation av solceller!

Okategoriserade
HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma! Datum/tid: Torsdagen 27 augusti kl 19:00 Plats: Forumkyrkan, Serenadvägen 25 (karta) För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att även hålla stämman digitalt på distans. Medlemmar som är sjuka eller vill undvika folksamlingar kan ringa in till stämman med telefon eller dator. För instruktioner se separata utskick i brevlådan! Dagordning - förslag Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Presentation av föreslagen leverantör - Solarwork AB Introduktion till solceller för bostadsrättsföreningar Information om gjord upphandling Presentation av offert Öppen diskussion solceller Beslut om installation…
Läs mer
Taken till cykelställen ska renoveras!

Taken till cykelställen ska renoveras!

Okategoriserade
Det murkna taket till cykelställen ska bytas ut mot nytt virke. Arbetet kommer genomföras vardagar under vecka 30 och 31 (20 till 31 augusti) mellan 08:00-18:00. Vänligen flytta cyklar/mopeder senast söndag 19 augusti! Renoveringen av cykelställen innebär att snickarna behöver komma år cykelställen från båda sidor. Vi ber om ursäkt för de störningar detta kan medföra, främst för er som bor på bottenvåningen. Vi ber om ursäkt för att denna information kommer med kort framförhållning, en olycklig miss i kommunikationen! Vänligen Nacka Forum Samfällighetsförening
Läs mer