Taken till cykelställen ska renoveras!

Taken till cykelställen ska renoveras!

Okategoriserade
Det murkna taket till cykelställen ska bytas ut mot nytt virke. Arbetet kommer genomföras vardagar under vecka 30 och 31 (20 till 31 augusti) mellan 08:00-18:00. Vänligen flytta cyklar/mopeder senast söndag 19 augusti! Renoveringen av cykelställen innebär att snickarna behöver komma år cykelställen från båda sidor. Vi ber om ursäkt för de störningar detta kan medföra, främst för er som bor på bottenvåningen. Vi ber om ursäkt för att denna information kommer med kort framförhållning, en olycklig miss i kommunikationen! Vänligen Nacka Forum Samfällighetsförening
Läs mer
Problem med fjärrvärme åtgärdat!

Problem med fjärrvärme åtgärdat!

Okategoriserade
Som vissa medlemmar noterat har föreningens fjärrvärmesystem som styr värmen till elementen gasat på för fullt under de senaste nätterna vilket resulterat i brännheta element under kortare tider de senaste dygnen. Stockholm Exergi har felsökt på plats och åtgärdat en glappande kontakt som misstänks vara boven i dramat. Vänligen kontakta styrelsen om problemet återkommer!
Läs mer
Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 6 maj 2020

Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 6 maj 2020

Okategoriserade
Stämmoprotokollet från den ordinarie föreningsstämman 6 maj i år är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia på stämmoprotokollet.
Läs mer
Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Okategoriserade
Vid den ordinarie föreningsstämman 6 maj 2020 valdes ny styrelse, valberedning och föreningsvald revisor. Veckan efter stämman konstituerade styrelsen sig enligt nedan: Styrelsen Oscar Norberg (ordförande) Camelia Safai (vice ordförande) Eyyüp Sürek (sekreterare) Pontus Estenthal (ekonomiansvarig) Ernst Karlsson (fastighetsunderhåll och mark) Charlotte Lindberg (trädgårdsansvarig) Bengt Persson (HSB ledamot) Valberedningen Jenny Furtenbach (sammankallande) Lamia Sürek Revisorerna Beatrice Lidman (ordinare föreningsrevisor) För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se sidorna Styrelsen, Valberedningen och Revisorerna på föreningens hemsida.
Läs mer
Årsredovisningen för 2019 tillgänglig från hemsidan

Årsredovisningen för 2019 tillgänglig från hemsidan

Okategoriserade
Årsredovisningen för 2019 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Av miljöskäl kommer styrelsen endast skriva ut ett fåtal exemplar till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift.
Läs mer
Lägre kostnader med nytt prisavtal Nacka Energi

Lägre kostnader med nytt prisavtal Nacka Energi

Okategoriserade
Från första januari 2020 har Nacka Energi en ny prisstruktur som innebär att vi som kund får en ökad möjlighet att påverka vår elnätskostnad, samtidigt som Nacka Energi får större möjlighet att styra energianvändningen mot ett mer effektivt utnyttjande av elnätet. Den nya prisstrukturen innebär förenklat att föreningen enbart betalar för konsumerad energi och konsumerad effekt jämfört med tidigare med konsumerad energi och avtalad fast effekt. Med nya prisstrukturen betalar föreningen även mer för energianvändning under "höglasttid" (vardagar kl 06.00-22.00 fr.o.m. 1 nov till 31 mars) än "låglasttid" (övrigt tid). Skillnaden är dock relativt liten. En god nyhet med den nya prisstrukturen är avsevärt lägre kostnader för föreningen som tidigare haft en hög avtalad fast effekt. Den estimerade elnätskostnaden för 2020 förväntas minska med  27 780 kr, hela 23% (exklusive…
Läs mer
Fjärrvärmeoptimering – Jämnare inomhusklimat och lägre kostnader

Fjärrvärmeoptimering – Jämnare inomhusklimat och lägre kostnader

Okategoriserade
Styrelsen har under en längre tid utrett alternativ för fjärrvärmeoptimering för att förbättra inomhusklimatet och sänka föreningens kostnader. Efter en gedigen upphandling har styrelsen träffat avtal med Stockholm Exergi (Fortum) gällande deras tjänst Intelligy. Utvalda lägenheter kommer förses med en inomhussensor som mäter temperatur och luftfuktighet. Fjärrvärmesystemet kommer därefter värma upp fastigheten baserat på den genomsnittliga inomhustemperaturen istället för som nu baserat på utomhustemperaturen. Detta kommer innebära en jämnare inomhustemperatur och förhoppningsvis lägre kostnader. Installationen har redan påbörjats och inom kort kommer styrelsen kontakta de medlemmar vars lägenheter kommer förses med inomhussensor. I samband med detta har styrelsen även optimerat föreningens avtal med Stockholm Exergi vilket kommer innebär en konkret besparing om 29 750 kr/år, utöver förväntad besparing med Intelligy.
Läs mer
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2020!

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2020!

Okategoriserade
HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma! Datum/tid: Onsdagen 6 maj kl 19:00 (Dryck och lättare förtäring serveras från 18:30) Plats: Forumkyrkan, Serenadvägen 25 (karta) För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att även hålla stämman digitalt på distans. Medlemmar som är sjuka eller vill undvika folksamlingar kan ringa in till stämman med telefon eller dator. För instruktioner se separata utskick i brevlådan! Dagordning - förslag Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning (tillgänglig via hemsidan inom kort) Genomgång av revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultaträkning och…
Läs mer