El

Home / El

Föreningen tillämpar enhetsmätning av el, vilket innebär att det är föreningen som tecknar avtal med nät- och elleverantörerna. Du som enskild medlem har därför inget eget el-abonnemang.

Lägenheternas elförbrukning avläses kvartalsvis. Kostnaden debiteras därefter med en tredjedel per månad på avgiftsavierna från HSB.