Energi/ventilation

Energi
Se Boverkets energideklaration för vår fastighet. Energideklaration Brf Palatinen 2012
Vi köper energi av Fortum Värme och Luleå Energi. Du betalar din energi genom Brfs månadsfaktura eftersom vi upphandlat den gemensamt.

Ventilation
Fastigheten har två olika system där lägenheterna mot Serenadvägen har filter och lägenheterna mot väg 222 har mekanisk till- och frånluft. Besiktning av dessa görs med jämna mellanrum var tredje och var sjätte år beroende på system.