Inglasning av balkong

Home / Fastigheten / Inglasning av balkong

För att få glasa in sin balkong krävs det ett avtal mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren samt ett bygglov från kommunen.

 

Avtal mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren

Skriv ut och fyll i två exemplar av blanketten nedan och lämna i styrelsens brevlåda i port 15.

Ansökan om lov och anmälan (.pdf)

 

Ansökan om bygglov

Följ anvisningarna på Nacka kommuns hemsida nedan.

Nacka kommun – Bygga nytt, ändra eller riva

 

Vid eventuella frågor, tveka inte att ta kontakt med styrelsen.