Sophantering

Hushållssopor
Soprummet ligger till höger om Serenadvägen 11. Dörren öppnas med aktuell portkod dygnet runt och tömmes en gång per vecka. Rummet storstädas och saneras av städfirma en gång om året och övrig tid hjälps vi boende att hålla snyggt. Hämta gärna matavfallspåsarna och de bruna kärlen för matavfall som vi fått av kommunen för att bidra till bättre återvinning.

Grovsoprum
Detta rum ligger till vänster om Serenadvägen 13a och öppnas med nyckel, samma som även går till förrådsdörren. I detta soprum köper vi avfallshantering för följande:

  • Pappkartong (gör så platt som möjligt då vi betalar i volym)
  • Tidningspapper
  • Ofärgat och färgat glas
  • Metallförpackningar (ej stålställningar, brödrostar eller liknande)
  • Platskärl och plastförpackningar
  • Energilampor
  • Batterier

Gällande avfall som möbler, tyg, hushållsartiklar, keramik, elektronik och liknande hänvisar vi till avfallsstationerna. Detta rum storstädas och saneras en gång om året av städfirma och övrig tid hjälps vi åt att sopa och hålla snyggt.

Tips på närliggande miljöstationer är Nacka Strand, precis i anslutning till mässan direkt efter man passerat tunneln, rakt fram på vänster sida. Andra närliggande är Skuru återvinningscentral, Gamla Landsvägen 125, infart från Värmdövägen och ytterligare en är Östberga återvinningscentral som ligger vid Sockenvägen/Huddingevägen vid Årstafältet.