HSB Servicecenter

Home / HSB Servicecenter

Gäller ditt ärende fel i fastigheten, se Felanmälan.

Gäller ditt ärende upplåtelse av bostadsrätt i andra hand, se Andrahandsuthyrning.

Frågor gällande följande områden ska tas upp direkt med Kund- och medlemsservice:

  • Avgifter/Hyra
  • Garageplats
  • Information till mäklare
  • Överlåtelser
  • Medlemskap

HSB Kund- och medlemsservice
Telefontider:
Mån-ons och fredag 08:00-16:30
Torsdagar: 08:00-18:00
Telefon: 010 – 442 11 00
E-post: service.stockholm@hsb.se