Kabel-TV

Home / Kabel-TV

Föreningen har ett gruppavtal för kabel-TV hos Com Hem som ingår i årsavgiften. Avtalet innehåller ett analogt grundutbud och ett digitalt startutbud med kanaler enligt nedan (2018-02-04).

Det digitala startutbudet kallas även Digital-TV Small (DTV Small) vilket medför gratis kortavgift för de boende som fortfarande har äldre abonnemang t.ex. Medium 8 favoriter eller Large. Nyare abonnemang t.ex. Silver, Guld eller TiVo har ingen kortavgift.

Med DTV Small har boende även möjlighet att beställa premiumkanaler/paket från C-more och Viasat. Om man vill nyttja detta ringer man kundtjänst på 90 222 och ber om att få ”avropa DTV Small och beställa C-more/Visasat”.