Nyhetsbrevet

Home / Nyhetsbrevet
Nya elementfilter till boende i port 11, 13A och 13B

Nya elementfilter till boende i port 11, 13A och 13B

Okategoriserade
Inom kort kommer Nacka Drift och Skötsel dela ut nya elementfilter till boende i lägenhet med ventilation av typen mekanisk frånluft (F), d.v.s. boende i trapphus 11, 13A och 13B. Filtren kommer lämnas vid lägenhetsdörren tillsammans med instruktion om byte. Även i år har styrelsen valt att köpt in filter från Folkfilter med extra hög stofthållning. Det är viktigt att alla boende byter filter för att ventilationen, och i sin tur uppvärmningen, ska bli jämn i fastigheten. Ett hårt smutsat filter täpps igen och släpper igenom mindre luft. Vänligen kontakta styrelsen om ni fått fel antal och/eller storlek på filtren.
Läs mer
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2021!

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2021!

Okategoriserade
HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma! Datum/tid: Onsdagen 28 april kl 19:00 (Hjälp med anslutning från 18:30) Plats: Digitalt via Zoom För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att enbart hålla stämman digitalt på distans. För instruktioner hur man ansluter till stämman; se separata utskick i brevlådan! Medlemmar som behöver hjälp med att ansluta kan kontakta styrelsen i förväg och få hjälp inför stämman. Dagordning - förslag Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning (tillgänglig via hemsidan Årsredovisningar) Genomgång av revisorernas berättelse Beslut om fastställande…
Läs mer
Årsredovisningen 2020 och stämmodatum!

Årsredovisningen 2020 och stämmodatum!

Okategoriserade
Årsredovisningen för 2020 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Årets föreningsstämma kommer hållas onsdagen 28 april, mer information kommer i kallelse inom kort! För de medlemmar som önskar årsredovisning utskriven men ej har möjlighet att skriva ut själva kan styrelsen tillhandahålla utskrift.
Läs mer
Solcellsanläggningen driftsatt!

Solcellsanläggningen driftsatt!

Okategoriserade
Styrelsen kan glatt meddela att slutbesiktning av föreningens solcellsanläggning har genomförts utan anmärkningar och att anläggningen har producerat sol-el sedan den 23 februari. Under de 19 dagar anläggningen har varit igång har den producerat hela 1750 kWh! All producerad el har konsumerats av oss själva vilket är det mest ekonomiskt fördelaktiga och föreningen har därmed sparat in elkostnader motsvarande vad fem lägenheter konsumerar på en hel månad (genomsnittlig lägenhet i januari månad)! Om du är intresserad av att vet mer om solcellsanläggningens produktion, titta här!
Läs mer
Ny policy för underhåll av spiskåpa och spjäll

Ny policy för underhåll av spiskåpa och spjäll

Okategoriserade
Styrelsen har nyligen antagit en ny policy för underhåll av lägenheternas spiskåpa och spjäll. Bakgrunden är att dessa är en del av fastighetens ventilationssystem och det är viktigt att dessa fungerar fullgott för att säkerställa god ventilation. Policy för underhåll av spiskåpa och spjäll Bostadsrättshavaren ansvarar för regelbundet underhåll såsom lampbyte, filterrengöring och byte av filter. Bostadsrättsföreningen ansvarar för reparation av spiskåpa och spjäll samt inköp av reservdelar, förutsatt att anledningen till reparationen inte är felaktigt eller avsaknad av regelbundet underhåll från bostadsrättshavaren. Kontakta fastighetsskötaren om du behöver hjälp med din spiskåpa. Aktuell policy finner du alltid på föreningens hemsida.
Läs mer
Motionsstopp 31 mars!

Motionsstopp 31 mars!

Okategoriserade
Du som medlem i BRF Palatinen har rätt att lämna en eller flera motioner till ordinarie föreningsstämma. En motion ska alltid behandlas och beslutas om på en ordinarie föreningsstämma dit alla medlemmar är inbjudna. Den 31 mars är sista dagen att lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma. Separat kallelse till föreningsstämman kommer senare. Skillnad på förslag och motion Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Då är det styrelsen som fattar beslut i ärendet. Så här skriver du en motion Använd gärna Mall motion årsstämma! 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. 2. Beskriv vad ärendet handlar om. 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. 4.…
Läs mer
Autogiro för hyresavgifter parkeringsplats

Autogiro för hyresavgifter parkeringsplats

Okategoriserade
Vid årsskiften skickade Storholmen ut information till föreningens medlemmar som har garageplats att det inte går att betala hyresavgiften för parkeringsplatserna med autogiro om man samtidigt har bostadsrättens månadsavgift på autogiro. Detta har nu utretts mer i detalj och Storholmen har tillsammans med systemleverantör hittat en lösning som möjliggör autogiro både för bostadsrättens månadsavgift och parkeringsplatsens hyresavgift. Om man vill betala parkeringsplatsens hyresavgift med autogiro ska man kontakta Storholmen!
Läs mer
Extra kärl för plaståtervinning!

Extra kärl för plaståtervinning!

Okategoriserade
Som många kanske märkt har det ofta varit fullt i kärlet för plast i återvinningsrummet. För att råda bot på detta har styrelsen beställt in ett extra 660L kärl för plaståtervinning. I och med detta har kärl flyttats om för att få plats bättre. Var därför extra uppmärksamma på detta så ni slänger skräpet i rätt kärl och kolla en extra gång på skyltarna på väggen.
Läs mer