Nyhetsbrevet

Home / Nyhetsbrevet
Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Okategoriserade
Vid den ordinarie föreningsstämman 28 april 2021 valdes ny styrelse, valberedning och föreningsvald revisor. Den 11 maj konstituerade styrelsen sig enligt nedan: Styrelsen Oscar Norberg (ordförande, ekonomiansvarig, dataskyddsombud) Nicklas Lundin (vice ordförande, ansvarig för uthyrning av gästrummet) Thomas Rundin (sekreterare, fastighetsunderhåll och mark) Eyyüp Sürek (ledamot) Charlotte Lindberg (ledamot, trädgård och gården) Catharina Hillerström Vagli (HSB ledamot) Valberedningen Jenny Furtenbach (sammankallande) Lamia Sürek Ellen Otnes Revisorerna Beatrice Lidman (ordinare föreningsrevisor) För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se sidorna Styrelsen, Valberedningen och Revisorerna på föreningens hemsida.
Läs mer
Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 28 april 2021

Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 28 april 2021

Okategoriserade
Stämmoprotokollet från den ordinarie föreningsstämman 28 april i år är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia på stämmoprotokollet.
Läs mer
Ny grovtvättmaskin till tvättstugan

Ny grovtvättmaskin till tvättstugan

Okategoriserade
Vid årliga service upptäcktes att tvättstugans grovtvättmaskin är i behov av ny trumma vilket är en väldigt kostsam reservdel. Istället för att reparera en 11 år gammal maskin har styrelsen beslutat att sälja den gamla maskinen och köpa en ny grovtvättmaskin. Den gamla maskinen kommer bortforslas på måndag 19/4 och den nya maskinen installeras på tisdag 20/4. Tvättstugan är därför stängd delar av måndagen 19/4 och tisdagen 20/4 för bortforsling och installation!
Läs mer
Nya elementfilter till boende i port 11, 13A och 13B

Nya elementfilter till boende i port 11, 13A och 13B

Okategoriserade
Inom kort kommer Nacka Drift och Skötsel dela ut nya elementfilter till boende i lägenhet med ventilation av typen mekanisk frånluft (F), d.v.s. boende i trapphus 11, 13A och 13B. Filtren kommer lämnas vid lägenhetsdörren tillsammans med instruktion om byte. Även i år har styrelsen valt att köpt in filter från Folkfilter med extra hög stofthållning. Det är viktigt att alla boende byter filter för att ventilationen, och i sin tur uppvärmningen, ska bli jämn i fastigheten. Ett hårt smutsat filter täpps igen och släpper igenom mindre luft. Vänligen kontakta styrelsen om ni fått fel antal och/eller storlek på filtren.
Läs mer
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2021!

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2021!

Okategoriserade
HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma! Datum/tid: Onsdagen 28 april kl 19:00 (Hjälp med anslutning från 18:30) Plats: Digitalt via Zoom För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att enbart hålla stämman digitalt på distans. För instruktioner hur man ansluter till stämman; se separata utskick i brevlådan! Medlemmar som behöver hjälp med att ansluta kan kontakta styrelsen i förväg och få hjälp inför stämman. Dagordning - förslag Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning (tillgänglig via hemsidan Årsredovisningar) Genomgång av revisorernas berättelse Beslut om fastställande…
Läs mer
Årsredovisningen 2020 och stämmodatum!

Årsredovisningen 2020 och stämmodatum!

Okategoriserade
Årsredovisningen för 2020 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Årets föreningsstämma kommer hållas onsdagen 28 april, mer information kommer i kallelse inom kort! För de medlemmar som önskar årsredovisning utskriven men ej har möjlighet att skriva ut själva kan styrelsen tillhandahålla utskrift.
Läs mer
Solcellsanläggningen driftsatt!

Solcellsanläggningen driftsatt!

Okategoriserade
Styrelsen kan glatt meddela att slutbesiktning av föreningens solcellsanläggning har genomförts utan anmärkningar och att anläggningen har producerat sol-el sedan den 23 februari. Under de 19 dagar anläggningen har varit igång har den producerat hela 1750 kWh! All producerad el har konsumerats av oss själva vilket är det mest ekonomiskt fördelaktiga och föreningen har därmed sparat in elkostnader motsvarande vad fem lägenheter konsumerar på en hel månad (genomsnittlig lägenhet i januari månad)! Om du är intresserad av att vet mer om solcellsanläggningens produktion, titta här!
Läs mer