Nyhetsbrevet

Home / Nyhetsbrevet
Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 7 maj

Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 7 maj

Stämmoprotokollet från den ordinarie föreningsstämman 7 maj i år är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. ny lagstiftning gällande skydd av personuppgifter har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen maila styrelsen på styrelsen@brfpalatinen.se eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia på stämmoprotokollet.
Läs mer
Påminnelse: Byte av WAGO-kopplingar!

Påminnelse: Byte av WAGO-kopplingar!

Styrelsen vill påminna alla boende om bytet av WAGO-kopplingar som kommer utföras torsdag-fredag 24-25 maj. Det är viktigt att man är hemma anvisad tid eller har lämnat nyckel i nyckeltuben för att elektrikerna ska kunna genomföra bytet. Om man inte vet vilken tid som gäller för just sin lägenhet, eller om man vill byta tid, vänligen kontakta styrelsen snarast!
Läs mer
Låg radonhalt i vår fastighet

Låg radonhalt i vår fastighet

Resultatet från vårens radonmätning har kommit. Provningsresultaten visar att föreningens fastighet har genomgående väldigt låga årsmedelvärden om mindre än 20 Bq/m3, med ett fåtal något högre mätningar. Alla mätningar ligger dock med stor marginal under gränsvärdet 200 Bq/m3 i årsmedelvärde. För mer information vänligen kontakta styrelsen.
Läs mer

Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Vid den ordinarie föreningsstämman i måndags (7 maj 2018) valdes ny styrelse, valberedning och föreningsvald revisor. Kort efter stämman konstituerade styrelsen sig enligt nedan. Styrelsen Oscar Norberg (ordförande) Camelia Safai (vice ordförande) Charlotte Lindberg (sekreterare) Sofia Hackman Spolin (ekonomiansvarig) Sebastian Lundquist (fastighetsunderhåll och mark) Bengt Persson (HSB ledamot) Valberedningen Jenny Furtenbach (ordförande) Jenny Siggelin Sofia Olsson Föreningsvald revisor Helena Andersson För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se sidorna Styrelsen, Valberedningen och Revisorn på föreningens hemsida.
Läs mer
Frånluft avstängd i lgh i port 17A

Frånluft avstängd i lgh i port 17A

Ett driftfel orsakade stopp av frånluftventilationen för lägenheter i port 17A i natt. Jourhavande fastighetsskötare har felsökt och felet kan tyvärr inte åtgärdas nu under helgen. För att undvika följdfel och ökade kostnader kommer frånluften vara avstängd tills ventilationstekniker kan titta på aggregatet på måndag. Detta innebär att frånluften i kök och badrum inte kommer fungera för lägenheter i port 17A. Vi hoppas detta kan lösas snabbt på måndag.  
Läs mer
Byte av WAGO-kopplingar!

Byte av WAGO-kopplingar!

Vid inspektionen i veckan uppdagades att problemen med wagokopplingarna var mer omfattande än styrelsen misstänkte. Styrelsen har därför beslutat att byta alla wagokopplingar i kopplingsdosorna till badrummen med tvättmaskin och torktumlare. Elektrikern kommer även denna gång från Stjärnströms och kommer legitimera sig vid besöket. Elen kommer stängas av till badrummen under inspektionen så det är viktigt att inte tvättmaskin eller torktumlare körs under inspektionen. Inspektionen kommer ske antingen torsdag 24 eller fredag 25 maj. För att underlätta för boende som vill vara hemma vid bytet har besöken planerats till antingen förmiddag (8-12) eller eftermiddag (12-17) 24 eller 25 maj. Varje lägenhet aviseras separat med infoblad i brevlådan! Vänligen kontakta styrelsen i god tid innan bytet om ni vill byta tid! Om ni inte kan vara hemma någon av dagarna så…
Läs mer