Nyhetsbrevet

Home / Nyhetsbrevet
Cykelrensning i samtliga cykelrum

Cykelrensning i samtliga cykelrum

Cykelrum
Styrelsen har anlitat Cykelåtervinning AB för att utföra en cykelrensning i samtliga cykelrum tillhörande vår fastighet. Detta för att förhoppningsvis frigöra mer plats i våra cykelrum så att fler boende kan använda dem. Samtliga hushåll kommer att aviseras i brevlådan under v.3, med instruktion kring hur cykelrensningen kommer att gå till. Även en påminnelseavisering kommer att göras närmare rensningen. Rensningen kommer att utföras den 23 februari 2020. Samma information som aviseras finns även att läsa här: BRF Palatinen avisering Cykelrensning 2020
Läs mer
Garagen får ny förvaltare – ny fakturaavsändare!

Garagen får ny förvaltare – ny fakturaavsändare!

Okategoriserade
BRF Palatinen är tillsammans med grannföreningarna Colosseum och Capitolium delägare i Forum Nacka Samfällighet som äger och förvaltar garagen och parkeringsplatserna. Samfällighetens styrelse har nyligen tecknat avtal med ny förvaltare om ekonomisk och teknisk förvaltning gällande garage och uthyrning av parkeringsplatser. Avierna för parkeringsplatserna kommer fr.o.m. januari 2021 att ha nya fakturauppgifter. Avierna skickas ut med ­post i början av december. Mer information om e-faktura, autogiro m.m. kommer med avierna. Fr.o.m. 1 januari 2020 ska föreningens medlemmar även vända sig till Storholmen Förvaltning AB för följande frågor: Ställa sig i kö för parkeringsplats Aktuella köer och kötider Hyresavgifter parkeringsplatser Felanmälan på garage och parkeringsplatser
Läs mer
Portkoderna tas bort 13 december!

Portkoderna tas bort 13 december!

Okategoriserade
Som tidigare informerat om har fastigheten fått ett nytt kodlåssystem - Axema VAKA - och alla boende har nu fått nyckelbrickor för åtkomst till entrédörrarna, soprummen samt tvättstugan. Söndagen den 13 december kommer portkoderna till fastighetens kodlåssystem att stängas av. Därefter kommer man bara in med nyckelbricka samt lägenhetsnyckel. Första gången man använder nyckelbrickan behöver man aktivera den. Det gör man genom att hålla upp nyckelbrickan mot valfri kortläsare (förutom tvättstugans). Kortläsaren kommer be om en fyrsiffrig PIN-kod, samt upprepa koden för bekräftelse. För att därefter komma in behöver man därefter endast hålla upp nyckelbrickan framför kodlåsets sifferpanel (5:an), ingen kod behövs. Vill man ändra PIN-kod trycker man först på Meny, sedan håller man upp nyckelbrickan framför kodlåsets sifferpanel (5:an), då visas Byta kod på displayen. Tryck Ok, ange nuvarande…
Läs mer
Kontrollera brandvarnare och tänk på brandrisken!

Kontrollera brandvarnare och tänk på brandrisken!

Okategoriserade
Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare och det är varje enskild bostadsrättsinnehavares skyldighet att regelbundet kontrollera och säkerställa att brandvarnarna fungerar. Kontrollera brandvarnarna genom att trycka in testknappen och invänta ljudsignalen. Om ingen signal ljuder, byt batteri! Tänk på att många lägenheter har flera brandvarnare. Tänk även på att släcka levande ljus när ni lämnar rummet och se över sladdar och kontakter på julbelysningen. Läs med på Ljus i juletid på Brandskyddsföreningen. Om din lägenhet saknar brandvarnare - införskaffa det snarast, det är en väldigt billig livförsäkring!
Läs mer
Planerat elavbrott fredagen 11 december

Planerat elavbrott fredagen 11 december

Okategoriserade
Installationen av solceller är nu nästan färdig och sista steget är att koppla på anläggningen på föreningens elcentraler.  För detta kommer strömmen brytas tillfälligt. Elavbrottet är planerat till fredagen 11 december och kommer påverka lägenheter och trapphus i följande portar under nedan angivna tider. Mellan kl 10 och 12 i port 17B och 19 Mellan kl 13 och 15 i port 15 och 17A För frågor se kontaktuppgifter till Solarwork som är anslaget i entréportarna.
Läs mer
Höjd inomhustemperatur

Höjd inomhustemperatur

Okategoriserade
Då flera medlemmar har rapporterat om låg inomhustemperatur har styrelsen den 1 december justerat upp måltemperaturen för fjärrvärmesystemet från 22 grader till 22,5 grader. Förhoppningen är att detta ska medföra ökad komfort för föreningens medlemmar. Om du anser att dina element inte ger ökad effekt, prova att motionera termostaten genom att vrida den från min till max några gånger och ställ sedan in den på maxvärdet.
Läs mer
Tester på fjärrvärmenätet 7 december 8-12

Tester på fjärrvärmenätet 7 december 8-12

Okategoriserade
Stockholm Exergi har meddelat att de kommer utföra tester på fjärrvärmenätet den 7 december. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 Under denna tid kommer värmeuttaget tillfälligt begränsas i föreningens fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.
Läs mer