LED-belysning i hissarna

För att förlänga livslängden på föreningens hissar har styrelsen nyligen låtit byta ut belysningen i samtliga hissar till LED-belysning.

LED-belysningen genererar mindre värme vilket minskar påfrestningarna på den känsliga elektroniken bakom instrumentpanelen. Dessutom minskar elförbrukningen vilket både sparar pengar och är bra för miljön!

Ny styrelse sedan 2017-10-31

På styrelsemötet 2017-10-31 beslutades att på nytt konstituera styrelsen då vår tidigare ordförande Dennis Höglund flyttat ifrån föreningen. Den nya styrelsens sammansättning fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma är: 

Ordförande
Oscar Norberg
E-post: ordforande@brfpalatinen.se
Mobiltelefon: 0732 – 00 62 76

Vice ordförande / Sekreterare
Freddy Åfeldt

Övriga ledamöter
Niclas Axelsson
Sofia Hackman-Spolin
Emmeli Söderholm

HSB Ledamot (utses av HSB Stockholm)
Bengt Persson