Regler angående grillning

Grillning hör ju den svenska sommaren till. Därför vill vi i styrelsen informera om vilka regler som gäller vid grillning i vår förening – regler som är baserade på rekommendationer från brandskyddsföreningen.

För grillning på balkong, uteplats och altan är det ej tillåtet att använda kol- eller gasolgrill. Däremot går det bra att använda elgrill.

Däremot är det ok att grilla om man vid varje grilltillfälle rullar ut grillen ett par meter från altanen/uteplatsen, och ställer den vid kanten intill gräsmattan på innergården. Detta för att minimera brandrisken, och för att grillrök bättre ska vädras bort.

Terassvärmare som drivs med gasol är ej tillåtna. Där rekommenderar vi istället någon annan form av eldriven terassvärmare.

Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss i styrelsen.

styrelsen@brfpalatinen.se

Information rörande balkonginglasningar

Våren är i antågande, och det brukar vara en tid då man kanske funderar på att glasa sin balkong. På grund att en del nya regler från kommunens sida, så skulle vi i styrelsen vilja förtydliga vad som gäller.

Först och främst så behöver man ingå ett speciellt avtal med styrelsen. Du finner detta avtal för nerladdning på Brf Palatinens hemsida under Menyn ”Fastigheten” och på sidan ”Inglasning av balkong”. På samma sida kan man även förutom allmän information även hitta länkar till Nacka kommuns hemsida, där man finner information rörande bygglov.

Det andra man måste göra är att ansöka om bygglov för inglasning av balkong från Nacka kommun. Ett sådant bygglov kostar ca 6000 kr, så vad man kan göra är att flera grannar kan gå samman och skicka en gemensam ansökan för att på så sätt dela på kostnaden.
I skrivande stund har vi boende i föreningen, som vill glasa in sin balkong. Så om det finns intresse  från ytterligare personer, så vänligen kontakta styrelsen så fort som möjligt, då vi givetvis vill försöka hjälpa våra boende att om så möjligt kunna dela på kostnaden för ett bygglov.

Information kring balkonginglasningar på Brf Palatinens hemsida

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.

Med vänliga hälsningar / Styrelsen.

 

Länk

Vi i styrelsen skulle vilja passa på att meddela våra medlemmar, att 2016 års föreningsstämma kommer att äga rum onsdagen den 18 maj kl 19.00.
Lättare förtäring i form av smörgåsar, kaffe och te kommer att serveras före stämman på samma sätt som vi gjort tidigare år. Så se gärna till att vara i god tid, så du hinner att mingla och samtala med dina grannar.
En formell kallelse till stämman, samt årsredovisning kommer i vanlig ordning att delas ut inom några veckor.

Vi vill även passa på att påminna våra medlemmar att skicka in motioner till styrelsen i god tid, så vi hinner behandla dem. Generellt så gäller att alla medlemmar, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång.

Av motionen ska det tydligt framgå vad du önskar att stämman ska fatta beslut om. Yrkandet måste vara kortfattat och tydligt. Motionen ska vara skriftlig, daterad och personligen underskriven av medlem med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.

Vill du ha hjälp och vägledning hur man skriver en motion?
Se länkar nedan.

Tips och hjälp hur hur man skriver en motion
Exempel på färdiga motioner

Som vanligt inför den kommande stämman, så är det valberedningen, som tar fram och nominerar kandidater till styrelsen. Vill du ställa dig själv till förfogande, eller har någon annan i åtanke – kontakta valberedningen och sammankallande Jenny Furtenbach via
0732-484 450 eller mejl jennyfurtenbach@gmail.com 

Har du några funderingar eller frågor till oss i styrelsen?
Kontakta oss via styrelsen@brfpalatinen.se.

Mvh / Styrelsen Brf Palatinen

Nya styrelsen efter extrastämman 27 oktober 2015

Extrastämman genomfördes som planerat den 27 oktober, och här nedan redovisas namnen på personerna i den nya styrelsen.

Dennis Höglund, Ordförande, Serenadvägen 17A, 070-495 13 27
Freddy Åfeldt, vice Ordförande/Sekreterare, Serenadvägen 15
Helena Andersson, ledamot, Serenadvägen 11
Niclas Axelsson, ledamot, Serenadvägen 17A
Bengt Persson, HSB-ledamot
Eyyüp Sürek, suppleant, Serenadvägen 17a

Vänliga hälsningar
Styrelsen

KALLELSE EXTRASTÄMMA/FYLLNADSVAL 27 OKT

Två ledamöter i styrelsen har valt att ställa sina platser i styrelsen till förfogande i samband med att de flyttar från föreningen inom kort. Därför behöver vi nu med kort varsel kalla till ett fyllnadsval för att välja in nya styrelseledamöter. Ingen föranmälan krävs.

Vi uppmanar därför alla som kan tänka sig ställa upp som kandidater till styrelsen att snarast kontakta valberedningen och Jenny Furtenbach (sammankallande).

Kontaktuppgifter till Jenny
Telefon: 0708-400 950
E-mail: jennyfurtenbach@gmail.com

Datum: tisdagen den 27 oktober kl. 19.00 – 19.30
Plats: Gästrummet på Serenadvägen 15
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två justerare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Valberedningens förslag till fyllnadsval
8. Stämmans avslutande

Varmt välkomna!
STYRELSEN

Mingel/grillfest 15 aug

Vi i styrelsen skulle vilja bjuda in alla föreningens medlemmar på mingel/grillfest, med syfte att lära känna varandra under trevliga former tillsammans på vår fina innergård.

Vi tänder upp ett par grillar, dukar upp lite goda tillbehör i form av diverse sallader, såser, alkoholfri dricka m.m. så är tanken att alla tar med sig det som man vill grilla/äta.

För att vi ska kunna planera detta på bästa sätt med inköp så vore vi tacksamma om ni kunde meddela oss senast 31 juli om ni vill komma. Ni anmäler er genom att skicka ett mail till styrelsens mailadress nedan – eller även genom att ringa eller Sms:a till Freddy Åfeldt på
070-216 43 43.
styrelsen@brfpalatinen.se

Datum: lördagen den 15 augusti
Tid: 14.00 – 16.00
OSA 31 juli