Utdrag ur lägenhetsförteckning – kontakta HSB direkt

Home / Okategoriserade / Utdrag ur lägenhetsförteckning – kontakta HSB direkt

En vanlig fråga som kommer till oss i styrelsen är om vi kan ta fram utdrag ur lägenhetsförteckningen, som ska innehållande följande

  • Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummero Ägarens/ägarnas namn och personnummer
  • Lägenhetsnummer
  • Om bostadsrätten är pantsatt och i vilket kreditinstitut
  • Datum för utfärdande
  • Utdraget ur lägenhetsförteckningen ska vara utfärdat av föreningen och får ej vara äldre än 30 dagar

Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lägenhetsregistret är avsett att i första hand utgöra grund för folk­bokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder. Lägenhets­regist­ret ska inte förväxlas med de interna lägen­hets­nummer som finns på varje lägenhetsdörr. I varje portuppgång anslås de lägenhetsnummer som respektive lägenhetsinnehavare har i enlighet med det nationella lägenhetsregistret.

Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats-

Utdrag ur lägenhetsförteckning – Om du behöver ett papper på att du är ägare till din lägenhet, kontakta HSB Kund- och medlemsservice på 010-442 11 00 eller maila dem på servicecenter.stockholm@hsb.se