Nya avgifter

Okategoriserade
Styrelsen har med omedelbar verkan beslutat att i enighet med 2011 års stadgar justera avgifterna rörande överlåtelser och pantsättning enligt följande - Överlåtelseavgiften ändras till maxbeloppet 3,5 % av prisbasbeloppet. - Pantsättningsavgiften ändras till maxbeloppet 1,5 % av prisbasbeloppet. - Avgiften för andrahandsupplåtelser införs och sätts till maxbeloppet 10 % per år av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2016 är 44.300 kr.
Läs mer

Redovisning av alla företroendevalda i BRF Palatinen efter 2016 års föreningsstämma

Okategoriserade
Årets föreningsstämma hölls den 18 maj och blev en trevlig tillställning för de medlemmar och boende som slöt upp. I vanlig ordning så hade vi ordnat med fika och smörgåsar, vilket brukar vara ett väldigt uppskattat inslag före stämman; de boende får chansen att umgås och mingla med varandra. Själva föreningsstämman fortlöpte väl och smidigt, mycket på grund av en fantastiskt duktig och påläst ordförande vid namn Kerstin Thufvesson. Här nedan presenteras alla de förtroendevalda, som valdes på stämman. Styrelsen Dennis Höglund, ordförande Freddy Åfeldt, vice ordförande/sekreterare Emmeli Söderholm, ledamot Niclas Axelsson, ledamot Bengt Persson, HSB ledamot Föreningsvald revisor Jenny Furtenbach Valberedningen Ann Charlotte Pernold (sammankallande) Lena Bursell Sofia Hackman-Spolin Protokollet från stämman kommer  att laddas upp och finnas  tillgängligt på hemsidan inom några veckor. Vi kommer även att försöka att regelbundet dela ut nyhetsbrev,…
Läs mer

Regler angående grillning

Okategoriserade
Grillning hör ju den svenska sommaren till. Därför vill vi i styrelsen informera om vilka regler som gäller vid grillning i vår förening – regler som är baserade på rekommendationer från brandskyddsföreningen. För grillning på balkong, uteplats och altan är det ej tillåtet att använda kol- eller gasolgrill. Däremot går det bra att använda elgrill. Däremot är det ok att grilla om man vid varje grilltillfälle rullar ut grillen ett par meter från altanen/uteplatsen, och ställer den vid kanten intill gräsmattan på innergården. Detta för att minimera brandrisken, och för att grillrök bättre ska vädras bort. Terassvärmare som drivs med gasol är ej tillåtna. Där rekommenderar vi istället någon annan form av eldriven terassvärmare. Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss i styrelsen via kontakta styrelsen.
Läs mer

Serenaden #2 2016

Okategoriserade
Nu finns ett nytt nummer av Serenaden ute. Det har delats ut i till samtliga och finns tillgängligt digitalt via får hemsida. Det som är extra viktigt i detta nyhetsbrev är informationen om tvättstugan som kommer att stängas av den 18 april. Serenaden 2
Läs mer

Information rörande balkonginglasningar

Okategoriserade
Våren är i antågande, och det brukar vara en tid då man kanske funderar på att glasa sin balkong. På grund att en del nya regler från kommunens sida, så skulle vi i styrelsen vilja förtydliga vad som gäller. Först och främst så behöver man ingå ett speciellt avtal med styrelsen. Du finner detta avtal för nerladdning på Brf Palatinens hemsida under Menyn "Fastigheten" och på sidan "Inglasning av balkong". På samma sida kan man även förutom allmän information även hitta länkar till Nacka kommuns hemsida, där man finner information rörande bygglov. Det andra man måste göra är att ansöka om bygglov för inglasning av balkong från Nacka kommun. Ett sådant bygglov kostar ca 6000 kr, så vad man kan göra är att flera grannar kan gå samman och skicka en gemensam ansökan för att…
Läs mer

Föreningsstämma 2016 – glöm inte skicka in motioner.

Okategoriserade
Vi i styrelsen skulle vilja passa på att meddela våra medlemmar, att 2016 års föreningsstämma kommer att äga rum onsdagen den 18 maj kl 19.00. Lättare förtäring i form av smörgåsar, kaffe och te kommer att serveras före stämman på samma sätt som vi gjort tidigare år. Så se gärna till att vara i god tid, så du hinner att mingla och samtala med dina grannar. En formell kallelse till stämman, samt årsredovisning kommer i vanlig ordning att delas ut inom några veckor. Vi vill även passa på att påminna våra medlemmar att skicka in motioner till styrelsen i god tid, så vi hinner behandla dem. Generellt så gäller att alla medlemmar, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång. Av motionen ska det…
Läs mer

Nya styrelsen efter extrastämman 27 oktober 2015

Okategoriserade
Extrastämman genomfördes som planerat den 27 oktober, och här nedan redovisas namnen på personerna i den nya styrelsen. Dennis Höglund, Ordförande, Serenadvägen 17A, 070-495 13 27 Freddy Åfeldt, vice Ordförande/Sekreterare, Serenadvägen 15 Helena Andersson, ledamot, Serenadvägen 11 Niclas Axelsson, ledamot, Serenadvägen 17A Bengt Persson, HSB-ledamot Eyyüp Sürek, suppleant, Serenadvägen 17a Vänliga hälsningar Styrelsen
Läs mer

KALLELSE EXTRASTÄMMA/FYLLNADSVAL 27 OKT

Okategoriserade
Två ledamöter i styrelsen har valt att ställa sina platser i styrelsen till förfogande i samband med att de flyttar från föreningen inom kort. Därför behöver vi nu med kort varsel kalla till ett fyllnadsval för att välja in nya styrelseledamöter. Ingen föranmälan krävs. Vi uppmanar därför alla som kan tänka sig ställa upp som kandidater till styrelsen att snarast kontakta valberedningen och Jenny Furtenbach (sammankallande). Kontaktuppgifter till Jenny Telefon: 0708-400 950 E-mail: jennyfurtenbach@gmail.com Datum: tisdagen den 27 oktober kl. 19.00 - 19.30 Plats: Gästrummet på Serenadvägen 15 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två justerare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Valberedningens förslag till fyllnadsval 8. Stämmans avslutande…
Läs mer