Bostadsrättsföreningen Palatinen registrerades 24 oktober 2007 med organisationsnummer 769617-6317. Lägenheterna färdigställdes under 2009 med inflyttning successivt under 2009 och 2010.

Bostadsrättsföreningen har 70 lägenheter varav 12 st ettor, 20 st tvåor, 22 st treor, 11 st fyror, 3 st femmor och 2 st sexor.

HSB bostadsrättsförening Palatinen är en av totalt tre (Colosseum och Capitolum) som har uppförts vid Nacka Forum ungefär samtidigt. Inom området finns garage som samtliga bostadsrättsföreningar kan utnyttja.

I bostadsrättsföreningens omedelbara närhet finns affärer, matbutiker, caféer och restauranger.