Vilkor

Home / Vilkor

Bokningsvillkor för HSB Brf Palatinens gästlägenhet
Gästen är införstådd och godkänner detta som ett avtal med HSB Brf Palatinen under sin bokade vistelse. För att få boka måste du vara medlem i Brf Palatinen, Brf Capitolium eller Brf Colosseum. Med gäst avses den som genomfört bokningen. Om någon speciell överenskommelse inte har träffats, gäller följande regler.

Bokning
Bokning sker digitalt och är bindande i och med att den bekräftas. Du får tillträde till gästlägenheten från kl. 15.00 på ankomstdagen. På avresedagen ska gästlägenheten vara städad och utrymd kl. 12.00.

Avbokning
Avbokning kan ske utan kostnad senast 3 dagar innan bokningsperioden. Därefter debiteras du för hela bokningsperioden. Avbokningar skickas till uthyrning@brfpalatinen.se med bokningsnummer.

Betalning
Betalning sker i efterhand via avgiftsavin från HSB.

Skada/Ansvar
Du som gäst är ansvarig för eventuella skador eller kostnader som du själv eller dina gäster vållar inom gästlägenheten.

Gästen godkänner att alla kostnader hen, eller de övernattande gästerna, har åsamkat debiteras via avgiftsavin från HSB.

Rökning
Det är inte tillåtet att röka i gästlägenheten. Saneringskostnader debiteras gästen.

Husdjur
Det är inte tillåtet att medföra husdjur i gästlägenheten. Saneringskostnader debiteras gästen.

Städning
Städning ska innan gästlägenheten lämnas. Städartiklar finns tillgängliga i lägenheten. Ej godkänd städning debiteras gästen.