Samfälligheten

Home / Samfälligheten

Samfälligheten består av brf Palatinen, brf Colosseum och Capitolium som är de tre vita fastigheterna i kvarteret. Vi tillsammans förvaltar garaget, Serenadvägen och delar av Romansvägens där vi har lagt ut parkeringen på entreprenad till Q-park. Intäkterna från parkeringsavgifterna går till vår gemensamma samfällighet, men böterna går till Q-park. Gällande garagets intäkter så går även dessa till vår samfällighet för att årsvis sedan fördelas mellan de tre bostadsrättsföreningarna. Drift och underhåll sköts av HSB. Har du frågor kring detta vänligen kontakta styrelsen.