Sophantering

Hushållssopor
Soprummet ligger till höger om Serenadvägen 11. Dörren öppnas med hushållsnyckel dygnet runt och tömmes en gång per vecka. Rummet storstädas och saneras av städfirma en gång om året och övrig tid hjälps vi boende att hålla snyggt. Hämta gärna matavfallspåsarna och de bruna kärlen för matavfall som vi fått av kommunen för att bidra till bättre återvinning.

Återvinningsrum
Återvinningsrummet ligger till vänster om Serenadvägen 13a och öppnas med hushållsnyckeln, samma som går till förrådsdörren. I återvinningsrummet sorteras följande i separate kärl:

  • Pappkartong och wellpapp
  • Tidningspapper
  • Ofärgat och färgat glas
  • Metallförpackningar (ej stålställningar, brödrostar eller liknande)
  • Platskärl och plastförpackningar
  • Energilampor
  • Batterier

Återvinningsrummet storstädas och saneras en gång om året av städfirma, övrig tid hjälps vi åt att sopa och hålla snyggt.

För övriga grovsopor och farligt avfall hänvisas till Återvinningscentralerna i Nacka, Boo återvinningscentral och Österviks återvinningscentral.