• Kallelse extra föreningsstämma – Nya stadgar

  Kallelse extra föreningsstämma – Nya stadgar

  HSB BRF Palatinen kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma för att besluta om nya stadgar till föreningen. Med anledning av förändringar i bostadsrättslagen har HSB Stockholm tagit fram nya normalstadgar. De nya normalstadgarna innehåller även vissa förbättringar och förtydliganden. Utöver normalstadgarna föreslår styrelsen ett fåtal…

 • Planerad kontroll av elcentraler idag med kortare elavbrott som följd

  Planerad kontroll av elcentraler idag med kortare elavbrott som följd

  Idag kommer elektriker för att kontrollera elcentraler efter det elavbrott som var för två veckor sedan. Elektrikerna kommer åtgärda den tillfälliga lösning i elcentral för port 13A och 13B samt kontrollera att övriga elcentraler inte har samma fel. Detta kommer sannolikt innebära kortare strömavbrott för…

 • Test av fjärrvärmenätet idag 6 februari

  Test av fjärrvärmenätet idag 6 februari

  Stockholm Exergi har informerat att de kommer utföra tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den idag 6 Februari. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00. Under denna tid kommer värmeuttaget tillfälligt begränsas i föreningens fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra…

 • Elavbrott port 13A och 13B löst

  Eljouren har som de flesta säkert märkt åtgärdat felet och återställt strömmen i port 13A och 13B. Det finns risk att elektrisk utrustning kan ha gått sönder p.g.a. störningarna. Detta kan visa sig genom att elektronik, laddare och adaptrar inte fungerar eller att säkringar går.…

 • Uppdatering gällande strömavbrott i port 13A och 13B

  Eljour på plats och har identifierat felet, det var sönderbränd nolla vilket förklarar instabil ström i lägenheterna dvs blinkade lampor m.m. Det förklarar även att elektriskt utrustning som lampor, laddare, strömadaptrar, mikrovågsugnar m.m. har gått sönder. Eljour har börjat åtgärda felet och låter ganska säkra…

 • Elavbrott i port 13A och 13B

  Det är ett större elfel just nu, troligtvis i elcentral för port 13A och 13B. Elen har stängts av på inrådan från jour för att minimera risk för elbrand. El-jour är tillkallad. Mer information kommer via hemsidan.

 • Bahnhof driftstörning löst

  Bahnhof driftstörning löst

  Styrelsen har nu fått återkoppling från Bahnhof att driftstörnigen som var igår morse är löst. Det var problem med DHCP så alla verkar inte ha drabbats. Nu ska det dock vara löst för alla så har du fortfarande problem så ring Bahnhof och felanmäl, kontaktuppgifter…

 • Bahnhof bredband åter i drift för vissa

  Bahnhof bredband åter i drift för vissa

  Flera medlemmar har uppmärksammat att internet har kommit tillbaka. Styrelsen väntar fortfarande bekräftelse från Bahnhof att hela driftstörning är löst men det verkar som de kommit långt. Om du fortfarande inte har internet, prova att starta om din router. Funkar det fortfarande inte så vänta…

 • Driftstörning bredband Bahnhof

  Driftstörning bredband Bahnhof

  Som flera av er kanske märkt så ligger internet nere i hela fastigheten sedan någon gång under natten. Styrelsen har varit i kontakt med Bahnhof och gjort felanmälan. Bahnhof har bekräftat att de jobbar på att felsöka problemet. Mer information kommer inom kort.

 • Brand i grannföreningen – var aktsam vid batteriladdning

  Brand i grannföreningen – var aktsam vid batteriladdning

  Förra helgen brann det i grannföreningen och räddningstjänsten fick rycka ut och släcka. Det var en elsparkcykel som fattat eld vid laddning i en lägenhet. Lyckligtvis kom ingen till skada men detta belyser vikten av att alltid vara uppmärksam vid laddning av batterier, särskilt lite…