Nyhetsbrevet

Ny tvättmaskin

Ny tvättmaskin

Tvättstugan
Den mindre tvättmaskinen in tvättstugan har nått sin tekniska livslängd och när vi i slutet av förra veckan stod inför en kostsam reparation valde styrelsen att istället byta ut den mot en helt ny maskin. Vår nya maskin är något större, 8kg istället för 6kg, och betydligt mer energieffektiv då den bl.a. har möjlighet att använda varmvatten direkt från husets stammar. Maskinen är redan installerad och redo att användas. Tvättanvisning är anslaget i anslutning till maskinen så läs igenom dem innan du tvättar.                
Läs mer
Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 26 april 2022

Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 26 april 2022

Föreningen
Stämmoprotokollet från ordinarie föreningsstämma den 26 april 2022 är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia av stämmoprotokollet.
Läs mer
Fel åtgärdat – Fjärrvärme och varmvatten på gång

Fel åtgärdat – Fjärrvärme och varmvatten på gång

Okategoriserade
Fastighetsskötaren har varit på plats och åtgärdat felet med underhållscentralen som orsakade driftstoppet av fjärrvärme till element och varmvatten. Fjärrvärme och varmvatten är på gång och förväntas vara i normal drift om ca 30 min. Det är oklart vad som utlöste reläet men fastighetsskötaren kommer övervaka och göra djupare felsökning om problemet återuppstår. Styrelsen vill påminna om kontaktuppgifter till föreningens fastighetsskötare Nacka Drift & Skötsel som finns på föreningens hemsida där man även kan göra felanmälan elektroniskt.
Läs mer
Årsredovisningen för 2021 tillgänglig från hemsidan

Årsredovisningen för 2021 tillgänglig från hemsidan

Okategoriserade
Årsredovisningen för 2021 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar Av miljöskäl kommer styrelsen inte skriva ut årsredovisningen till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift.
Läs mer
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2022!

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2022!

Okategoriserade
HSB BRF Palatinen i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma! Datum/tid: Tisdagen 26 april kl 19:00 (Hjälp med anslutning från 18:30) Plats: Digitalt via Zoom För att undvika smittspridning har styrelsen beslutat att enbart hålla stämman digitalt på distans. För instruktioner, se separata utskick i brevlådan! För medlemmar som inte har möjlighet att ringa in till stämman med telefon eller dator finns möjlighet att delta i föreningens gästrum i port 15. Dagordning - förslag Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Genomgång av styrelsens årsredovisning (tillgänglig via hemsidan Årsredovisningar) Genomgång av revisorernas berättelse…
Läs mer
Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 3 mars 2022

Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 3 mars 2022

Okategoriserade
Stämmoprotokollet från den extra föreningsstämman 3 mars är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran. Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia av stämmoprotokollet.
Läs mer