Nyhetsbrevet

Felaktigt utskick av e-fakturor till medlemmar med autogiro

Felaktigt utskick av e-fakturor till medlemmar med autogiro

Ekonomi, Storholmen
Föreningens förvaltare, Storholmen Förvaltning, har informerat styrelsen att deras systemleverantör för e-faktura av misstag har skickat ut e-fakturor till medlemmar som endast är registrerade för autogiro. Om du har autogiro för bostadsrättsföreningens avier så ska du inte betala e-fakturan, autogirot kommer dras som vanligt den sista vardagen i månaden. För de medlemmar som endast har e-faktura som betalningsalternativ så ska dessa godkänna fakturan som vanligt. Om det är någon medlem som av misstag godkänt e-fakturan och också har autogiro, kontakta Storholmen Förvaltning på tel. 08-520 252 00 eller info@storholmen.se.
Läs mer
Elpris för oktober månad

Elpris för oktober månad

Elpriser
I jämförelse med september så sjönk månadsmedelpriserna på elbörsen kraftigt i samtliga svenska elområden under oktober. Från 101 öre per kWh till 50,5 öre per kWh i elområde 1 (Luleå). Från 101 öre per kWh till 51,3 öre per kWh i i elområde 2 (Sundsvall). Från 229 öre per kWh till 80,6 öre per kWh i elområde 3 (Stockholm). Från 242 öre per kWh till 81,3 öre per kWh i elområde 4 (Malmö). Den varierade och kraftiga prisutveckling beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Dessutom påverkas de svenska elpriserna av elpriserna i angränsande länder eftersom Sverige ingår i en gemensam elmarknad med övriga Europa. För föreningens del innebar det lägre kostnader och elpriset för oktober…
Läs mer
Planerat arbete i Forumgaraget – Byte av garageportar

Planerat arbete i Forumgaraget – Byte av garageportar

Okategoriserade
Styrelsen vill informera om att ledningen för Nacka Forum (Unibail-Rodamco-Westfield) meddelat oss att de avser byta garageportarna i Forumgaraget på Skvaltans väg 7 november samt på Vikdalsvägen 9-10 november. Arbetena kommer påbörjas tidigast 07:00 och kommer innebära vissa störningar. Entreprenörerna har dock informerats om våra bostadshus ovanpå garagen så vi hoppas på bättring sedan sist. Vänligen kontakta styrelsen om du upplever störningar från byggarbeten så kan styrelsen ta kontakten med centrumledningen.
Läs mer
Utredning optimerad fjärrvärme

Utredning optimerad fjärrvärme

Fastigheten, Fjärrvärme, Okategoriserade
Utredning av fjärrvärmestyrning Med start 1 november kommer styrelsen tillsammans med Stockholm Exergi att genomföra en utredning av fastighetens fjärrvärmestyrning med anledning av de klagomål som inkommit senaste året efter att föreningen gick över till optimerad fjärrvärmestyrning med Intelligy. Utredningen kommer bestå av att styrningen återgår till det ursprungliga styrsystemet Kabona samt att inomhustemperaturerna mäts m.h.a. Intelligys sensorer. Utredningen beräknas pågå ca två månader och justering av värmesystemet kan komma att ske under denna period. Om man upplever problem under denna tid får man gärna informera styrelsen om detta via kontaktformuläret på hemsidan.
Läs mer
Stamspolning i alla lägenheter!

Stamspolning i alla lägenheter!

Fastigheten, Lägenheten, Okategoriserade, Stamspolning
Viktig information gällande arbete i er bostad! Recover har fått i uppdrag att utföra stamspolning i hela fastigheten och behöver tillträde till er bostad då avloppen i kök och badrum skall rensas. Detta ska utföras för att minska risken för stopp i ert avlopp. För att minska risken för översvämning är det mycket viktigt att Recover kommer in i alla lägenheter. Om ni ej har möjlighet att vara hemma är det viktigt att ni lägger nyckel i nyckeltub! Om inte tillträde ges kommer en extra kostnad motsvarande föreningens extrakostnad för stamspolning att debiteras på nästkommande avi. Måndagen 7 november mellan 07:45 - 15:30 Serenadvägen 11 Serenadvägen 13B Tisdagen 8 november mellan 07:45 - 15:30 Serenadvägen 13A Serenadvägen 15 Onsdagen 9 november mellan 07:45 - 15:30 Serenadvägen 17B Serenadvägen 19 Torsdagen…
Läs mer
Ny hantering av elpris samt nytt pris för september månad

Ny hantering av elpris samt nytt pris för september månad

Elpriser
Elpriserna i vår del av landet fortsätter vara höga och varierar kraftigt för oss från månad till månad. Styrelsen har därför beslutat om ny hantering av elpriset för föreningens medlemmar. Tidigare har föreningen haft som målsättning att elpriset till medlemmarna i snitt över tid ska överensstämma med den faktiska elkostnaden föreningen har (per kWh). Hädanefter, d.v.s. tills nytt beslut tas, kommer elpriset att sättas baserat på den faktiska elkostnaden föreningen haft per månad. I praktiken innebär det följande. När föreningen mottagit räkningarna för september månad har inkommit och styrelsen räknat ut vad kostnaden per kWh var för september månad sätts elpriset för september månad. Styrelsen informerar medlemmarna om priset samt föreningens förvaltare som lägger in det nya elpriset för avisering. Notera att föreningen debiterar för förbrukad el i efterhand så september månads elförbrukning och kostnad kommer på avin för…
Läs mer

Förlängt undantag gällande andrahandsupplåtelse till flyktingar

Andrahandsupplåtelse
Styrelsen har efter omvärldsanalys beslutat att förlänga det undantag som gällt fram till årsskiftet gällande uthyrning till flyktingar via hjälporganisationer som godkänd anledning för andrahandsupplåtelse. Detta innebär att det nu är tillåtet att använda uthyrning till flyktingar som giltig anledning t.o.m. 2023-06-30. Inför sista juni 2023 kommer styrelsen på nytt utvärdera omvärldssituationen. Uthyrning via hjälporganisationer tillåts om max 6 månaders tidsperiod i taget och kravet om referenser undantas för flyktingar som hyresgäster. I övrigt gäller samma regler och villkor (se Andrahandsupplåtelse för detaljer). Styrelsen vill även förtydliga att ovan nämnda undantag i regel även innebär undantag om maxlängden på tillstånd d.v.s. i regel tillåts andrahandsupplåtelse om mer än 3 år vid ovan nämnd anledning (dock med 6 månaders tidsperiod i taget).
Läs mer
Information om de höga elpriserna

Information om de höga elpriserna

Okategoriserade
Som ni säkert märkt har elpriserna skjutit i höjden senaste 10-12 månaderna och det råder stor oro på marknaden för hur priserna kommer utvecklas framöver. Styrelsen vill med detta utskick informera om styrelsens hantering av föreningens elavtal. Styrelsen bevakar aktivt offererade elpriser och utvärderar kontinuerligt föreningens situation och avtal för att se till föreningens bästa. Vi samlar in priser på rörligt, bundet och portföljförvaltade avtal från ett stort antal leverantörer och utvärderar regelbundet om/när det är läge att binda föreningens elavtal. Det är en svår situation eftersom det är svårt att sia om framtiden och det är självklart lätt att vara efterklok med facit på hand. I dagsläget är styrelsens beslut att fortsätta med rörligt elpris med främsta motiveringen att de offererade bundna avtalen har väldigt högt pris per kWh…
Läs mer