Andrahandsupplåtelse

Vad är en andrahandsupplåtelse?

Andrahandsupplåtelse/andrahandsuthyrning föreligger när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda den självständigt.

En bostadsrättshavare har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand endast om föreningen ger tillstånd till det. Får du avslag från föreningen kan du överklaga hos Hyresnämnden.

Policy för andrahandsupplåtelser

Styrelsen har beslutat om följande policy för andrahandsupplåtelser:

 • Enligt bostadsrättslagen (1991:614) är bostadsrätten till för att bo i. För att få hyra ut din lägenhet i andra hand måste du därför ha skäl för det.
 • Styrelsen bedömer alla skäl i enlighet med gällande lag och hyresnämndens rekommendationer.
 • Tillstånd för andrahandsupplåtelse ges upp till ett år i taget, i regel max 3 år.
 • Det är inte tillåtet att hyra ut i andra hand via Airbnb.
 • Vid förnyelse bedöms om skälet till andrahandsupplåtelsen är fortsatt giltigt.
 • Tillstånd ges endast för en specifik hyresgäst, för en ny hyresgäst ska ny ansökan skickas in
 • Hyresgästen skall lämna minst två relevanta referenser från tidigare hyresvärdar/bostadsrättsförenings styrelse, till styrelsen för bakgrundskontroll
 • Referenserna ska förutom kontaktuppgifter innehålla information om tidigare hyressituation d.v.s. tidsperiod, adress, hyressituation etc.
 • Hyresgäster skall följa samma ordningsregler som gäller för bostadsrättsföreningens medlemmar
 • Styrelsen godkänner inte andrahandsupplåtelser till juridiska personer.
 • Styrelsen har beslutat om avgift för andrahandsupplåtelser om 10% av prisbasbeloppet per år, vilket för 2022 är 4 930 kr/år.
 • Avgiften för andrahandsupplåtelser faktureras månadsvis.

Uppdatering 2023-12-20

Det tillfälliga beslutet gällande uthyrning till flyktingar via hjälporganisationer som godkänd anledning för andrahandsupplåtelse tillåts t.o.m. 2024-06-30.

Uthyrning via hjälporganisationer tillåts om max 6 månaders tidsperiod i taget och kravet om referenser undantas för flyktingar som hyresgäster. I övrigt gäller samma regler och villkor som för övriga andrahandsupplåtelser på hemsidan.

Styrelsen vill även förtydliga att ovan nämnda undantag i regel även innebär undantag om maxlängden på tillstånd d.v.s. i regel tillåts andrahandsupplåtelse om mer än 3 år vid ovan nämnd anledning (dock med 6 månaders tidsperiod i taget).

Förverkandegrunder vid andrahandsupplåtelser

Tillstånd för andrahandsupplåtelse kan dras in om hyresgäster trots rättelseanmodan orsakar störningar och/eller bryter mot föreningens ordningsregler.

Dröjsmål med betalning av årsavgift och/eller avgift för andrahandsupplåtelse kan innebära att tillstånd för andrahandsupplåtelsen dras in och/eller nyttjanderätten till din bostad blir förverkad.

Andrahandsupplåtelse utan skriftligt godkännande från styrelsen kan innebära att nyttjanderätten till din bostad blir förverkad d.v.s. styrelsen kan ansöka om tvångsförsäljning.

Hur ansöker jag?

Ladda ner blanketten Ansökan om andrahandsupplåtelse för bostadsrätt, fyll i alla uppgifter och skicka blanketten med e-post till info@storholmen.se. Glöm inte att skriva med kontaktuppgifter och information gällande referenserna!

Man kan även posta ansökan med snigelpost till:

Storholmen Förvaltning
Pastellvägen 6
121 36 Johanneshov

Styrelsen behandlar alla ansökningar löpande men räkna med 4 veckors handläggningstid från att ansökan kommer in.

Läs mer om att hyra ut i andra hand på Hyresnämndens hemsida.