Passersystem och Porttelefoni

Fastigheten är utrustad med Axema Vaka™ passersystem och porttelefoni. För ökad säkerhet krävs både nyckelbricka (tagg) och personlig kod för åtkomst till fastigheten.

  • Om man har tappat bort en nyckelbricka ska man kontakta styrelsen så nyckelbrickan kan spärras.
  • Om man vill beställa fler nyckelbrickor kan man göra det här.
  • Om man slår in fel kod 5 gånger i rad så spärras nyckelbrickan. Kontakta styrelsen för att låsa upp spärren.

Varje entréport är utrustad med porttelefoni från vilken besökare och bud kan ringa den de besöker. Från telefonens knappsats kan man sedan välja att öppna dörren till besökaren.

  • Använd detta formulär för att registrera telefonnummer till porttelefonin.

Instruktioner

Första gången man använder nyckelbrickan behöver man aktivera den. Det gör man genom att hålla upp nyckelbrickan mot valfri kortläsare (förutom tvättstugans). Kortläsaren kommer be om en fyrsiffrig PIN-kod, samt upprepa koden för bekräftelse. För att därefter komma in behöver man därefter endast hålla upp nyckelbrickan framför kodlåsets sifferpanel (5:an), ingen kod behövs.

Vill man ändra PIN-kod trycker man först på Meny, sedan håller man upp nyckelbrickan framför kodlåsets sifferpanel (5:an), då visas Byta kod på displayen. Tryck Ok, ange nuvarande PIN-kod följt av ny PIN-kod två gånger så är det klart!

Nyckelbrickan används även för att boka tvättider på den elektroniska bokningstavlan utanför tvättstugan. Man kan även boka tvättstugan via hemsidan genom att logga in med brickans ID-nummer och sin personliga PIN-kod. Med instruktioner finns på bokningstavlan samt på hemsidan. Man kommer endast in i tvättstugan när man har en bokad tid. Övriga tider fungerar inte nyckelbrickan till att öppna tvättstugan.

Gäster och leveranser kommer endast in i fastigheten genom att använda porttelefonen (ej gårdsingång S13A och S13B samt garageingång S17A). För att använda porttelefonen trycker man på telefonknappen på kodlåset, bläddrar fram till den man vill ringa och trycker på telefonluren. När boende mottagit samtalet och vill öppna så trycker man siffran ”5” på telefonens knappsats, då öppnas porten för gästen/budet. Har man inte anmält sig till porttelefonin eller vill ändra något så kan man göra det från hemsidan.

Behöver man fler nyckelbrickor än de man fått utkvitterat kan man beställa fler från hemsidan. Om man får problem med en nyckelbricka så kontaktar man styrelsen via hemsidan. Vänligen meddela nyckelbrickans ID-nummer för felsökning (mAV numret som står på brickan).