Passersystem och Porttelefoni

Home / Passersystem och Porttelefoni

Fastigheten är utrustad med Axema Vaka™ passersystem och porttelefoni. För ökad säkerhet krävs både nyckelbricka (tagg) och personlig kod för åtkomst till fastigheten.

  • Om man har tappat bort en nyckelbricka ska man kontakta styrelsen så nyckelbrickan kan spärras.
  • Om man vill beställa fler nyckelbrickor kan man göra det här.
  • Om man slår in fel kod 5 gånger i rad så spärras nyckelbrickan. Kontakta styrelsen för att låsa upp spärren.

Varje entréport är utrustad med porttelefoni från vilken besökare och bud kan ringa den de besöker. Från telefonens knappsats kan man sedan välja att öppna dörren till besökaren.

  • Använd detta formulär för att registrera telefonnummer till porttelefonin.