Styrelsen

Styrelsen är bostadsrättsföreningens verkställande organ och utses av medlemmarna på en föreningsstämma. Det är styrelsens ansvar att besluta om firmateckningen och företräda föreningen.

Styrelsens viktigaste uppdrag är den löpande verksamheten i föreningen, att förvalta fastigheten och upprätta leverantörsavtal för drift, underhåll och anlitade tjänster. Inför föreningsstämma är det styrelsens ansvar att upprätta årsredovisning och kalla medlemmarna till föreningsstämman.

Vid ordinarie föreningsstämma 28 april 2021 valdes följande medlemmar till styrelsen, vilken konstituerade sig 11 maj.

Lättast att komma i kontakt med styrelsen är via kontakta styrelsen.

Ordförande, Ansvarig för uthyrning av gästrummet
Oscar Norberg (port 17A)
E-post: ordforande@brfpalatinen.se
Mobiltelefon: 0733 – 43 93 21

Vice ordförande, dataskyddsombud
Thomas Rundin (port 13B)

Ledamot, Ekonomiansvarig
Eva Wandel (port 11)

Ledamot, Sekreterare
Maria Leskinen (port 13A)

Ledamot, Ansvarig för fastighetsunderhåll och mark
Torsten Resar (port 17B)

Ledamot, Ansvarig för trädgård och gården
Charlotte Lindberg (port 13A)

HSB Ledamot (utses av HSB Stockholm)
Veikko Räihä

Representanter till Foum Nacka Samfällighetsförenings styrelse
Thomas Rundin och Torsten Resar