El

Föreningen tillämpar enhetsmätning av el, vilket innebär att det är föreningen som tecknar avtal med nät- och elleverantörerna. Du som enskild medlem har därför inget eget elabonnemang.

Lägenheternas elförbrukning avläses kvartalsvis. Kostnaden debiteras därefter per månad på avgiftsavierna i efterskott.