Huskurage

En Policy vid oro för våld i nära relation

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas cirka 20 personer av våldet som används mot annan part i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående. I Sverige anmäls varje dag 50 fall av våld i nära relation. Det är våld som sker av en närstående, oftast i hemmet, som borde vara den tryggaste platsen på jorden.

Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att agera kan liv räddas och barn bli hjälpta till en ljusare framtid. Agera genom att ringa på hos grannen du är orolig för, hör efter hur allt är och kontakta polisen om det är en akut eller hotfull situation.

Denna policy har antagits i förebyggande syfte för att stävja våld i nära relationer och för att visa tydligt ställningstagande i föreningens fastighet. Styrelsen vill påpeka att vi inte uppmärksammat problem hos någon av föreningens medlemmar.

Kom ihåg att ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

För mer information, se https://huskurage.se/.