Energideklaration

Energideklaration är lagstadgad för flerbostadshus och upprättas av en energiexpert. Energideklarationen är giltig i tio år. För mer information, se Boverkets hemsida om Energideklaration.

Notera att OVK samt radonmätning har genomförts sedan energideklarationen upprättades.