Energideklaration

Energideklaration är lagstadgad för flerbostadshus och upprättas av en energiexpert.

Energideklarationen är giltig i tio år.

För mer information, se Boverkets hemsida om Energideklaration.

Den senaste energideklarationen genomfördes i juli 2023.

Energideklaration BRF Palatinen 2023-07-28