Störningar

Alla boende i fastigheten är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Detta gäller såväl i lägenheten som i gemensamma utrymmen. Tänkt på att det är lyhört i fastigheten, i synnerhet gäller detta via golvet ner till lägenheten under.

Får man ha fest?

Självklart ska man få ha fest ibland. Informera och tala med grannarna om Du planerar en aktivitet som kan generera störande ljud. Be dem höra av sig om de blir störda. Ljud från balkonger och öppna fönster in mot gården får en förstärkande effekt. Visa hänsyn när det blir sent. Sänk musiken om Du blir ombedd. Medlem som har fest ansvarar också vid behov för städning av gemensamma utrymmen efteråt. Tänk också på att det inte är tillåtet att fimpa eller kasta ner fimpar på gården.

Om du blir störd!

I en flerfamiljsfastighet är det oundvikligt att man hör grannarna ibland. Om Du blir störd av din granne ska du i första hand kontakta denne och försöka lösa problemet. Enstaka störningar är inte en styrelsefråga.

Upprepade störningar ska dokumenteras med datum, klockslag och karaktär, gärna från flera medlemmar (använd gärna denna Störningsblankett). Eventuella polisanmälningar och väktaringripanden måste dokumenteras. Det är mycket svårt att få en medlem vräkt om man inte har utförlig dokumentation. Det första styrelsen kan göra är att samtala med den störande grannen. Om detta inte hjälper kan man skicka ett brev med ”anmodan om rättelse” då fortsatt störning kan leda till avhysning. Som sista utväg kan styrelsen ansöka hos tingsrätt om uppsägning. Då krävs alltså bevis i form av noggrann dokumentation.