Beställa nycklar

Nacka Lås & Larm är ansvariga för föreningens nyckelsystem. Du står själv för kostnad samt hämtning av dina beställda nycklar hos Nacka Lås & Larm. Nycklarna kostar ca 260 kr/st (2020-10-05).

Det är endast den person som beställer nyckeln som har rätt att hämta ut den. Kom ihåg att ta med legitimation när du hämtar din nyckel. När nycklarna är klara kommer ni att bli kontaktade av Nacka Lås & Larm på det telefonnummer som angivits.

Om du vill beställa nyckelbrickor till fastighetens entréportar och soprum så klicka HÄR.

Om du tappat din postnyckel kan du kontakta vilken låssmed som helst och be dem göra en kopia på den nyckel som du har kvar.

  Namn*

  E-post*

  Personnummer*

  Telefonnummer*

  Bostadsadress*

  Lägenhetsnummer*

  Antal hushållsnycklar (cykel- och barnvagnsrum)

  Antal lägenhetsnycklar (egna lägenheten)

  Meddelande