Beställa nycklar

Great Security Nacka (tidigare Nacka Lås & Larm) är ansvariga för föreningens nyckelsystem. Du står själv för kostnad samt hämtning av dina beställda nycklar hos Great Security Nacka. Nycklarna kostar ca 260 kr/st (2020-10-05).

Det är endast den person som beställer nyckeln som har rätt att hämta ut den. Kom ihåg att ta med legitimation när du hämtar din nyckel. När nycklarna är klara kommer ni att bli kontaktade av Great Security Nacka på det telefonnummer som angivits.

Om du vill beställa nyckelbrickor till fastighetens entréportar och soprum så klicka HÄR.

Om du tappat en av dina postnycklar kan du kontakta vilken låssmed som helst och be dem göra en kopia på den postnyckel som du har kvar.

  Namn*

  E-post*

  Personnummer*

  Telefonnummer*

  Bostadsadress*

  Lägenhetsnummer*

  Antal hushållsnycklar (cykel- och barnvagnsrum)

  Antal lägenhetsnycklar (egna lägenheten)

  Meddelande