Ventilation och elementfilter

Ventilationssystem

Föreningens fastighet har två olika ventilationssystem.

Port 15-19 som vetter mot Värmdöleden har så kallat FTX-system (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning) vilket innebär tilluft genom ventilationsdon på väggen i vardagsrum och sovrum.

Port 11-13B har så kallat F-system (mekanisk frånluft) vilket innebär tilluft genom ventilationshål bakom element under fönster.

Båda systemen har frånluft i kök och badrum. FTX-system besiktas var tredje år medan F-system besiktas var sjätte år.

Policy för underhåll av spiskåpa och spjäll

Styrelsen har beslutat om följande policy för underhåll av lägenheternas spiskåpor och spjäll.

  • Bostadsrättshavaren ansvarar för regelbundet underhåll såsom lampbyte, filterrengöring och byte av filter.
  • Bostadsrättsföreningen ansvarar för reparation av spiskåpa och spjäll samt inköp av reservdelar, förutsatt att anledningen till reparationen inte är felaktigt eller avsaknad av regelbundet underhåll från bostadsrättshavaren. Kontakta fastighetsskötaren om du behöver hjälp med din spiskåpa.

Elementfilter

Ventilationshålen i lägenheterna i port 11-13B behöver luftfilter för att hålla god luftkvalitet och säkerställa jämn uppvärmning av fastigheten. Föreningen tillhandahåller regelbundet luftfilter vilka de boende själva sen byter. Du byter dessa enkelt själv genom att lyfta på en platta som sitter på ovansidan av elementet närmast väggen, och drar upp filtren. Styrelsen informerar när det är dags för byte.

IMG_1152      IMG_1151