Ventilation och elementfilter

Home / Lägenheten / Ventilation och elementfilter

Föreningens fastighet har två olika ventilationssystem. Port 15-19 som vetter mot Värmdöleden har så kallat FTX-system (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning) vilket innebär tilluft genom ventilationsdon på väggen i vardagsrum och sovrum. Port 11-13B har så kallat F-system (mekanisk frånluft) vilket innebär tilluft genom ventilationshål bakom element under fönster. Båda systemen har frånluft i kök och badrum. FTX-system besiktas var tredje år medan F-system besiktas var sjätte år.

 

Elementfilter

Ventilationshålen i lägenheterna i port 11-13B behöver luftfilter för att hålla god luftkvalitet och säkerställa jämn uppvärmning av fastigheten. Föreningen tillhandahåller regelbundet luftfilter vilka de boende själva sen byter. Du byter dessa enkelt själv genom att lyfta på en platta som sitter på ovansidan av elementet närmast väggen, och drar upp filtren. Styrelsen informerar när det är dags för byte.

IMG_1152      IMG_1151