Bostadsrättsföreningens verksamhet styrs förutom av Sveriges lag även av föreningens egna stadgar.

I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som gäller och hur bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter regleras.

Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

 

Stadgar HSB BRF Palatinen