Bostadsrättsföreningens verksamhet styrs förutom av Sveriges lag även av föreningens egna stadgar.

I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som gäller och hur bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter regleras.

Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

Föreslagna nya stadgar att behandla på extra föreningsstämma 12 mars 2024

Föreslagna stadgar HSB BRF Palatinen

Beskrivning av föreslagna ändringar HSB BRF Palatinen

Gällande stadgar

Stadgar HSB BRF Palatinen