Stadgar

Bostadsrättsföreningens verksamhet styrs förutom av Sveriges lag även av föreningens egna stadgar.

I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som gäller och hur bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter regleras.

Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

Föreslagna nya stadgar att behandla på ordinarie föreningsstämma 22 maj 2024

Gällande stadgar

Stadgar HSB BRF Palatinen