Tvättstugan

Tvättstugan

Föreningen har en tvättstuga som ligger i port 13B på gårdsplanet. Där finns två tvättmaskiner, en stor och en liten, en torktumlare, en kallmangel, ett torkskåp samt ett tvättställ.

Boka tvättstugan här!

 

Tvättstugans regler

 • Man kan ha maximalt 3 framtida bokade tvättider i tvättstugan
 • Bokad tvättid frisläpps efter 30 minuter om den som bokat ej ankommit
 • Man har tillgång till tvättstugan för torkning 30 minuter efter tvättidens slut
 • Läs instruktionerna till tvättmaskiner, tumlare, torkskåp och mangel om du inte vet hur de ska användas, instruktioner finns i tvättstugan
 • Efter avslutat tvättpass:
  • Torka av tvättmaskinerna, torktumlare, mangels front och ovansida
  • Rengör tvättmedelsfacken i tvättmaskinerna
  • Rengör filter/tag bort luddrester i torktumlaren
  • Torka av i torkskåpet
  • Sopa och torka golven
  • Se efter att inget glömts i tvättmaskin, torktumlare och torkskåp
 • Respektera tvättstugans regler för allas trevnad
 • Lämna tvättstugan som du själv vill finna den

Instruktion boka tvättid

Bokning kan göras antingen utanför tvättstugan på den elektroniska bokningstavlan eller via webben här.

På plats loggar man in i systemet genom att hålla upp sin nyckelbricka (samma som till porten) mot läsaren och ange sin PIN-kod.

På webben anger man sin nyckelbrickas ID-nummer (mAV) i fältet Användare och sin PIN-kod i fältet Lösen.

För att boka tvättid

1. Bläddra till önskad vecka

2. Klicka på ledig tvättid

3. Klicka Boka för att bekräfta bokningen

För att avboka tvättid

1. Klicka på Mina bokningar

2. Markera den tvättid du vill avboka och klicka på Avboka

Om något går sönder?

Gör en felanmälan till fastighetsskötare så fort ni uppmärksammar att något inte fungerar som det ska, se Felanmälan.