Beställa nyckelbrickor

På den här sidan kan du som medlem i föreningen beställa nyckelbrickor för inpassage i fastighetens entréportar och soprum.

Nyckelbrickor till fastighetens entréer som beställs här levereras per post och faktureras på nästkommande avi för månadsavgiften. Nyckelbrickorna kostar ca 250 kr/st.

Om du vill beställa lägenhetsnyckel eller hushållsnyckel till cykel- och barnvagnsrummen så klicka HÄR.

Om du tappat din postnyckel kan du kontakta vilken låssmed som helst och be dem göra en kopia på den nyckel som du har kvar.

  Namn*

  E-post*

  Personnummer*

  Telefonnummer*

  Bostadsadress*

  Lägenhetsnummer*

  Antal nyckelbrickor (entréportar, soprum, återvinningsrum)

  Meddelande