Energi & Miljöanpassning

Styrelsen arbetar aktivt för att miljöanpassa fastigheten. Nedan kan du läsa om genomförda miljöanpassningar av fastigheten samt pågående utredningar.

 

Byta ut lågenergilampor mot LED-belysning

Med start i maj 2019 byts fastighetens gemensamma belysning löpande ut mot LED-belysning för att sänka fastighetens elförbrukning.

 

Optimerad fjärrvärme – Intelligy från Stockholm Exergi

I april 2020 installerades Intelligy från Stockholm Exergi i fastigheten med ett 20-tal inomhussensorer i utvalda lägenheter fördelade över fastigheten.

Det traditionella sättet att styra värmetillförseln i elementen är baserat på utomhustemperaturen. När utomhustemperaturen sjunker ökar värmetillförseln till elementen direkt utan att ta hänsyn till fastighetens isolerande egenskaper. Detta resulterar i en tillfälligt höjd inomhustemperatur med ökade kostnader som följd. Intelligy använder husets naturliga tröghet som energilager och ökar värmetillförseln baserat på inomhustemperaturen istället för utomhustemperaturen. Sammantaget syftar Intelligy mot att skapa både ett jämnare inomhusklimat och sänka uppvärmningskostnaderna.

 

Installation av solceller för att producera egen el

Under oktober 2020 påbörjades installation av solceller på fastighetens tak för att producera egen el och därmed minska föreningens miljöpåverkan och spara pengar. På Energirådgivningens hemsida Solkartan kan man se fastighetens potential för solceller och solpaneler vilket ser lovande ut.  På extrastämma den 27 augusti 2020 beslutades att föreningen skulle installera solceller från Solarwork. Installation genomfördes under november och december och anläggningen slutbesiktades 23 februari 2021.

Under anläggningens första halvår producerades ca 48 000 kWh. Elproduktionen kan följas i realtid här.