Vanliga frågor vid in- och utflyttning

Denna sida har skapats för nya medlemmar som ska flytta in i föreningen och för existerande medlemmar som ska flytta ifrån föreningen.

Målet är att denna sida ska ge matnyttig information och underlätta för både in- och utflyttning.

Vanliga frågor vid in- och utflyttning

Storholmen Förvaltning är föreningens ekonomiska förvaltare och hanterar överlåtelsen, för kontaktuppgifter se Storholmen Förvaltning.
Den medlem som flyttar från föreningen lämnar över alla befintliga lägenhetsnycklar, hushållsnycklar, nyckelbrickor och brevlådenycklar till den nya medlemmen i samband med överlåtelsedagen. Vanligtvis hjälper mäklare till med detta.

Nyckelbrickor kan ha en kod sparad av den gamla medlemmen. Koden används idag endast för att boka tvättid via hemsidan (se Tvättstugan för mer information). Kontakta styrelsen om du behöver hjälp med att få en ny kod.
I månadsavgiften ingår värme, vatten, bredband och IP-telefoni, kabel-TV och kollektivt bostadsrättstillägg till hemförsäkringen.

Förbrukad el debiteras genom Individuell Mätning och Debitering (IMD) och aviseras på månadsavgiften 3-4 månader i efterhand.
Varje lägenhet har ett lägenhetsförråd som ligger på entréplan i port 15-19 (eller i enstaka fall förråd på annan plats). Lägenhetsförrådet hör till lägenheten. Den gamla medlemmen ska tömma förrådet i samband med utflyttning och lämna det olåst till den nya medlemmen.

Det finns inga oanvändna eller extra lägenhetsförråd.
Om du har en parkeringsplats i garaget så är det viktigt att komma ihåg att parkeringsplatserna upplåts som hyresavtal av Forum Nacka Samfällighetsförening. Hyresavtalet måste sägas upp separat från överlåtelsen.

Tänk på att hyresavtalet har en uppsägningstid så du säger upp avtalet i god tid.

Om du ska flytta in och har frågor gällande parkeringsplats, se Garage och parkeringsplats.
Fjärrkontroll och nyckelbrickor till garaget ska lämnas tillbaka i samband med att hyresavtalet sägs upp (se Garage- och parkeringsplats).

Om du har betalat en deposition för fjärrkontroll och nyckelbrickor så kontakta samfällighetens förvaltare för att få tillbaka depositionen (se Forum Nacka Samfällighetsförenings hemsida).
Föreningen har ett gemensamt elabonnemang och föreningens medlemmar debiteras för förbrukad el på avierna för månadsavgiften. Debiteringen sker 3-4 månader i efterskott eftersom avierna för månadsavgiften skickas ut kvartalsvis i förskott d.v.s. debiteringen för förbrukad el för januari månad aviseras på månadsavgiften för maj månad. Den nya medlemmen kommer således få avier där elen som den gamla medlemmen förbrukat.

Vid varje månadsskifte görs en avstämning där alla medlemmars elförbrukning för föregående månad registreras. Det går alltså att göra en avstämning i början på februari för hur mycket el som förbrukats i januari och vilken kostnad som kommer debiteras. Köpare och säljare behöver alltså inte vänta in avin för maj månad för att får reda på hur stor elkostnaden blev för januari månad.

Kontakta styrelsen om du behöver hjälp med avstämning av elkostnad. Var noga med att meddela överlåtelsedatum samt kontaktuppgifter till både säljare och köpare.
I BRF Palatinen är det säljaren som betalar överlåtelseavgiften. Överlåtelseavgiften kommer debiteras på avi för månadsavgiften.

Överlåtelseavgiften är 3,5% av prisbasbeloppet för innevarande år. Pantsättningsavgiften är 1,5% av prisbasbeloppet för innevarande år och betalas för varje lån.
Namn och telefonnummer i porttelefonen till gamla medlemmar kommer tas bort efter utflyttning i samband med att nya medlemmen flyttar in.

Nya medlemmar behöver göra en Anmälan till porttelefoni för att läggas till i systemet för porttelefoni.
Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Bahnhof (se Bredband & IP-telefoni) som betalas av föreningen. Du som medlem behöver alltså inte säga upp något avtal när du ska flytta, om du inte själv har tecknat abonnemang med Bahnhof eller annan leverantör.

Föreningen har tillhandahållit en router från Bahnhof till alla medlemmar av märket Genexis. Routern gör det möjligt att använda IP-telefonin från Bahnhof samt beställa IPTV-paket. Routern hör till lägenheten och ska lämnas kvar vid utflyttning.

Om du använder IP-telefoni så behöver du kontakta Bahnhof för att göra en flyttanmälan så du får med dig ditt fasta telefonnummer till din nya bostad.
Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Tele2 (se Kabel-TV) som betalas av föreningen. Du som medlem behöver alltså inte säga upp något avtal när du ska flytta, om du inte själv har tecknat abonnemang med Tele2 eller annan leverantör om digital-TV.
Ja, när du flyttar behöver du göra en flyttanmälan så din registrerade folkbokföringsadress uppdateras. Du kan göra anmälan hos Skatteverket eller hos Addressändring om du även vill beställa eftersändning av post.
I samband med överlåtelsedatumet kommer fastighetsskötare uppdatera namn i anslagstavlan i entréporten, på brevlådan och vid din lägenhetsdörr. Du behöver inte anmäla detta själv till förvaltare, fastighetsskötare eller styrelsen.