Felanmälan

Uppstår fel i fastighetens allmänna utrymmen kontaktar du Nacka Drift & Skötsel AB genom att göra en felanmälan via webben nedan eller via telefon dagtid vardagar 08.00-16.00 på telefonnummer 070 – 729 62 92.

För akuta fel efter telefontid, kontakta jouren på telefonnummer 08 – 18 70 00.

Felanmälan för garage och parkeringsplats görs till Storholmen Förvaltning som är Samfällighetens förvaltare (kontaktuppgifter här).

Fastighetsskötaren kan även åtgärda fel i lägenheten åt enskilda bostadsrättshavare. Notera då att kostnaden för felsökning och arbete åläggs den enskilde medlemmen.

Om du är osäker på vad som bekostas av föreningen respektive bostadsrättshavaren så är detta beskrivet i föreningens stadgar under § 31 Bostadsrättshavarens ansvar och § 32 Bostadsrättsföreningens ansvar.

Felanmälan via webben

Välj BRF Palatinen i listan nedan och beskriv felanmälan så detaljerat som möjligt. Lägg gärna till bilder eller dokument vid behov.