Ordningsregler

Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen för allas trivsel utfärdat följande ordningsregler. Ordningsreglerna inriktar sig i första hand på boendemiljön med hänsyn till grannar och föreningen, men syftar även att säkerställa fortsatt god ekonomi i föreningen och en fastighet i gott skick

Ordningsreglerna gäller för dig som medlem, familjemedlemmar, inneboende samt besökare, t ex hantverkare. Kort sagt alla som befinner sig i fastigheten.

Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att nyttjanderätten till lägenheten betecknas som förverkad och du tvingas flytta från lägenheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller.

Allmänt

 • Medlem är skyldig att känna till innehållet i föreningens stadgar. Läs mer här.
 • Medlem ska vara aktsam om och vårda bostadsrättsföreningens egendom väl. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Medlem ska iaktta sparsamhet vid vattenförbrukning, speciellt varmvatten, och inte lämna vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och gemensam el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.
 • Medlem får ej använda lägenheten eller annat utrymme i bostadsrättsföreningen till annat ändamål än vad som är avsett.
 • Rökning i gemensamma utrymmen inomhus är ej tillåtet.
 • Medlem är skyldig att regelbundet kontrollera att brandvarnarna i lägenheten fungerar.
 • Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas från balkong eller terrass.
 • Medlem ska vid upptäckt av ohyra i lägenhet omedelbart anmäla detta till styrelsen.
 • Medlem för inte förvara eldfarligt material t.ex. bensin någonstans i fastigheten.
 • Medlem ska se till att balkong-/altandörr och fönster är ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Värt att notera är att ingen försäkring täcker eventuella vattenskador som uppstår p.g.a. utifrån inträngande vatten.
 • Andrahandsupplåtelse (uthyrning i andrahand) är endast tillåtet efter skriftlig ansökan och erhållet tillstånd från styrelsen. Läs mer här.

Trapphus och hissar

 • Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att blockera utrymningsvägar i trapphus, trappuppgångar och entréer med barnvagnar, cyklar eller annat gods.
 • Sopor och källsortering får inte lämnas i trapphuset.
 • Uppställning av port- och källardörrar är endast tillåtet vid av och pålastning i samband med flytt eller dylikt, samt om dörrarna kan hållas under uppsikt. Kom ihåg att stänga dörrarna när ni är klara!
 • Hissarna får inte användas i händelse av brand.
 • Katter eller hundar får inte springa lösa i trapphus.

Balkonger och altaner

 • Blomlådor och blomkrukor ska sitta på insidan av balkongräcket. Vattna måttligt så det inte rinner ner till grannen.
 • Växter och buskage får ej placeras emot fasad då det kan skapa missfärgningar och skador.
 • Fimpar eller annat skräp får inte slängas i eller utanför huset/på gården. Självklart ska man inte kasta fimpar från balkongerna eller fönstren.
 • Matning av fåglar är ej tillåtet på balkonger eller altaner eftersom matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.
 • Det är inte tillåtet att ha marschaller på balkong eller altan. Ljuslyktor är däremot tillåtet.
 • Grillning med kol/briketter eller gasol på altaner och balkonger är förbjudet. Grillning med elgrill får ske så länge det inte orsakar störningar för grannar. Grillning på gården får ske på behörigt avstånd från byggnaden.
 • Det är inte tillåtet att ha uppblåsbara barnpooler/bassänger på balkonger då det är en säkerhetsrisk för både konstruktion och vattenskador.
 • Ny- och tillbyggnader av altaner, plank och staket samt övriga anordningar får uppsättas endast efter föreningens skriftliga tillstånd i enlighet med gällande Nyttjanderättsavtal.
 • Balkonginglasningar och installation av markiser får endast ske efter det du ansökt om och fått tillstånd till förändringen av styrelsen. Balkonginglasningar kräver godkänt bygglov från Nacka kommun. Medlem bekostar bygglovsansökan. Läs mer här.

Byggnationer och ändringar i bostaden

 • Vill du göra större förändringar i lägenheten t.ex. riva eller flytta väggar eller göra andra mer ingripande förändringar ska du först ansöka om tillstånd för ändring av lägenheten och invänta svar från styrelsen. Läs mer här.
 • Det är inte tillåtet att montera en köksfläkt som blåser ut luften i ventilationstrumman, eftersom detta saboterar ventilationen och vidarebefordrar ditt matos till grannarna.
 • Vid renovering av badrum (golv eller vägg) skall branschregler för respektive område följas t.ex. BBV, GVK, MVK och Säker vatten. Arbetet ska utföras av certifierad fackman, som vet hur man följer ovanstående normer.
 • Vill du sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke ska du först ansöka om tillstånd för denna förändring och invänta svar från styrelsen.

Skador

 • Medlemmen ska teckna hemförsäkring. Föreningen svarar för bostadsrättstillägget via sin fastighetsförsäkring. Läs mer här.
 • Om fel eller brister uppstår i lägenhetens utrustning/ledningar som bostadsrättsföreningen ansvarar för är medlem skyldig att felanmäla detta till fastighetsskötaren. Läs mer här.

Hänsyn till grannar

 • Störande ljud ska undvikas mellan kl 22.00 och 07.00. Till detta räknas höga röster i lägenheter, hög volym på musikanläggning, dammsugning, tvätt eller torktumling etc.
 • Arbete i lägenhet t.ex. med slagborrmaskin får endast utföras måndag-fredag mellan kl 08.00 och 18.00 och lördag-söndag mellan kl 10.00 och 16.00.
 • Grillning på gården får ske på behörigt avstånd från byggnaden så länge det inte medför en störning för grannarna. Använd inte tändvätska som sotar ner.
 • Du som är rökare visar självfallet hänsyn till dina grannar när du röker på din balkong eller utanför entrén. Hör gärna efter om grannar får in röken i lägenheterna och flytta dig i så fall en bit ut från huskroppen när du röker.
 • Innergården är väldigt lyhörd. En varm sommarkväll/natt kan det vara många som har sitt sovrumsfönster öppet. Tänk därför på att inte föra högljudda samtal eller spela hög musik på balkongen.
 • Vad ska jag göra om jag känner mig störd? Läs mer här.

Gård och gata

 • Allmän hänsyn ska visas mellan medlemmar i sitt nyttjande av gården.
 • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m. samlas ihop efter dagens slut.
 • Lastplatsen utanför Serenadvägen 13A får endast användas för av- och pålastning.
 • Cyklar och mopeder får ej parkeras på föreningens gård. Cyklar kan förvaras antingen i barnvagns- och cykelförråden i varje trappuppgång eller vid cykelställen vid garaget. Mopeder får inte förvaras i barnvagns- och cykelförråden.
 • Föreningen har en gemensam uteplats med trädgårdsgrupp och kolgrill som får användas av föreningens medlemmar. Ingen tidsbokning gäller. Tänk på brandfaran vid grillning. Låt askan svalna ordentligt innan du tar bort den. Använd inte tändvätska.
 • Matning av fåglar är inte tillåtet någonstans i fastigheten, varken på gården, på balkongen, altanen, uteplatsen eller genom fönstret. Matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.
 • Den som har husdjur ska se till att husdjuret inte förorenar på gården eller för oljud.

Avfallshantering

 • Föreningen uppmuntrar till återvinning och källsortering vilket både hjälper miljön och föreningens ekonomi.
 • Föreningen har ett soprum för hushållssopor och matavfall (vid port 11) samt ett återvinningsrum (vid port 13A) för återvinning av kartonger, plastförpackningar, glas och metall.
 • Hushållssoporna ska vara väl förslutna för att undvika spill och dålig lukt. Fyll inte kärlen mer än att locken kan stängas.
 • I återvinningsrummet skall endast källsorteras det som anges på skyltarna ovanför kärlen. Felsortering medför högre kostnader för föreningen.
 • Inget skräp såsom byggavfall, vitvaror, möbler, TV-apparater, datorer m.m. får ställas i föreningens soprum eller återvinningsrum utan ska lämnas till kommunens återvinningscentral eller till den butik där varan inhandlats.

Tvättstugan

 • Respektera tvättiderna, tvätta endast mellan 07:00 och 22:00.
 • Respektera andra medlemmars bokningar, man ska kunna börja tvätta vid tvättidens start.
 • Bokad tvättid frisläpps efter 30 minuter om den som bokat ej kommit.
 • Man har tillgång till tvättstugan för torkning 30 minuter efter tvättidens slut
 • Anmäl genast om du upptäcker fel på maskinerna.
 • Husdjur får inte vistas i tvättstugan.
 • Det är inte tillåtet att röka i tvättstugan.
 • Följ noga de skötselanvisningar som gäller för tvättmaskiner, torktumlare och annan utrustning i tvättstugan. Instruktioner finns uppsatta på tvättstugans väggar.
 • Det är inte tillåtet att färga eller bleka kläder i tvättmaskinerna.
 • Använd tvättpåse om du tvättar bh med bygel. Så undviker du onödiga stopp av tvättmaskinerna. Dessutom skonar tvättpåsen tunna och känsliga plagg som strumpor, underbyxor m.m.
 • Tvättstugan skall städas efter varje tvätt enligt gällande städlista anslagen i tvättstugan.

Gästrummet

 • Gästrummet får endast hyras av föreningens medlemmar för att inhysa gäster till medlemmen.
 • Det är inte tillåtet att sova i sängarna utan lakan eller med sovsäck.
 • Matlagning är inte tillåtet i gästrummet förutom enklare frukost.
 • Husdjur får inte vistas i gästrummet.
 • Det är inte tillåtet att röka i gästrummet.
 • Gästrummet skall städas innan utcheckning enligt gällande städlista anslagen i gästrummet.

Källarförråden

 • Föremål får inte förvaras i källargångar utanför förråden.
 • Brandfarliga vätskor eller gaser, t ex gasol, får ej förvaras i källarförråd.
 • Förråden ska hållas låsta.
 • Ventilationskanaler får ej övertäckas.