Styrelse

Styrelsen, som väljs av årsstämman, har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen. Detta innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens fastigheter.

Ordförande
Dennis Höglund
Mobiltelefon: 070-495 13 27

Vice ordförande 
Freddy Åfeldt

Sekreterare
Oscar Norberg

Övriga ledamöter
Niclas Axelsson
Sofia Hackman-Spolin
Emmeli Söderholm

HSB Ledamot (utses av HSB Stockholm)
Bengt Persson

Revisor
Helena Andersson

Valberedning
Lena Bursell (sammankallande)
Jenny Furtenbach
Anne Charlotte Pernold