Styrelsen och förtroendevalda

Styrelsen, som väljs av årsstämman, har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen. Detta innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens fastigheter.

Ordförande
Oscar Norberg
E-post: ordforande@brfpalatinen.se
Mobiltelefon: 0733 – 43 93 21

Vice ordförande / Sekreterare
Freddy Åfeldt

Övriga ledamöter
Niclas Axelsson
Sofia Hackman-Spolin
Emmeli Söderholm

HSB Ledamot (utses av HSB Stockholm)
Bengt Persson

Revisor
Helena Andersson

Valberedning
Lena Bursell (sammankallande)
Jenny Furtenbach
Anne Charlotte Pernold