Styrelsen

Home / Föreningen / Styrelsen

Styrelsen är bostadsrättsföreningens verkställande organ och utses av medlemmarna på en föreningsstämma. Det är styrelsens ansvar att besluta om firmateckningen och företräda föreningen.

Styrelsens viktigaste uppdrag är den löpande verksamheten i föreningen, att förvalta fastigheten och upprätta leverantörsavtal för drift, underhåll och anlitade tjänster. Inför föreningsstämma är det styrelsens ansvar att upprätta årsredovisning och kalla medlemmarna till föreningsstämman.

Vid extra föreningsstämma 25 november 2020 valdes följande medlemmar till styrelsen, vilken konstituerade sig veckan därefter.

Lättast att komma i kontakt med styrelsen är via kontakta styrelsen.

Ordförande, ekonomiansvarig, dataskyddsombud
Oscar Norberg (port 17A)
E-post: ordforande@brfpalatinen.se
Mobiltelefon: 0733 – 43 93 21

Vice ordförande, Ansvarig för uthyrning av gästrummet
Nicklas Lundin (port 17A)

Ledamot, Sekreterare
Eyyüp Sürek (port 17A)

Ledamot, Ansvarig för fastighetsunderhåll och mark
Ernst Karlsson (port 11)

Ledamot, Ansvarig för trädgård och gården
Charlotte Lindberg (port 13A)

HSB Ledamot (utses av HSB Stockholm)
Catharina Hillerström Vagli