Styrelsen

Home / Föreningen / Styrelsen

Styrelsen är bostadsrättsföreningens verkställande organ och utses av medlemmarna på en föreningsstämma. Det är styrelsens ansvar att besluta om firmateckningen och företräda föreningen.

Styrelsens viktigaste uppdrag är den löpande verksamheten i föreningen, att förvalta fastigheten och upprätta leverantörsavtal för drift, underhåll och anlitade tjänster. Inför föreningsstämma är det styrelsens ansvar att upprätta årsredovisning och kalla medlemmarna till föreningsstämman.

Vid ordinarie föreningsstämma 7 maj 2018 valdes följande medlemmar till styrelsen, vilken konstituerade sig strax därefter.

Lättast att komma i kontakt med styrelsen är via kontakta styrelsen.

Ordförande
Oscar Norberg (port 17A)
E-post: ordforande@brfpalatinen.se
Mobiltelefon: 0733 – 43 93 21

Vice ordförande
Camelia Safai (port 17A)

Sekreterare
Charlotte Lindberg (port 13A)

Ekonomiansvarig
Sofia Hackman-Spolin (port 15)

Ansvarig för fastighetsunderhåll och mark
Sebastian Lundquist (port 11)

HSB Ledamot (utses av HSB Stockholm)
Bengt Persson