Valberedningen

Home / Föreningen / Valberedningen

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp som bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta. Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.

Vid ordinarie föreningsstämma 8 maj 2019 valdes följande medlemmar till valberedningen:

  • Sofia Hackman-Spolin (sammankallande), port 15
  • Sofia Olsson, port 17B
  • Lamia Sürek, port 17A

Lättast att komma i kontakt med valberedningen är via mail till den gemensamma epost-adressen valberedningen@brfpalatinen.se.