Sopsortering

Det finns två utrymmen i föreningen avsedda för sopsortering, ett för hushållssopor och ett för källsortering. Båda ligger längs med Serenadvägen och tillträde sker med nyckel. Tillträde har tidigare skett med kod men har nu ersatts med nyckel av fler anledningar. Inga sopor får ställas på golvet i respektive utrymme. Det kostar föreningen pengar att forsla bort och därmed dig som medlem i föreningen.

Hushållssopor
Här kastar du dina hushållssopor som inte kan källsorteras. Här finns även kärl för dig som sorterar ditt matavfall. Vill du komma igång och sortera matavfall hittar du här hållare och påsar för ändamålet.

Sopsortering
Här finns kärl för:
Metallförpackningar – Konservburkar, kapsyler, rena färgburkar, aluminiumformar och aluminiumfolie.
Ej färgburkar med rester eller elavfall.

Plastförpackningar – Flaskor, Lådor, Lock, Burkar och andra hårda förpackningar av plast.
Tänk på att förpackningarna måste vara rena och torra. Sortera bort ev. delar av förpackningen som inte är av plast.

Wellpapp – Wellpapp, kartonger och annan well med ”vågigt” mellanskikt.
Här får du inte kasta matförpackningar som innehåller plast som t.ex. mjölkkartonger i detta kärl.

Tidningar – Kontorspapper, broschyrer, kataloger, reklamblad mm.
Här får du inte kasta kartong, wellpapp och kuvert.

Glas ofärgat – Flaskor, brukar och andra glasförpackningar av ofärgat glas.
Här får du inte kasta porslin, keramik, glödlampor, planglas, speglar och fönsterrutor.

Glas färgat – Flaskor, brukar och andra glasförpackningar av färgat glas.
Här får du inte kasta porslin, keramik, glödlampor, planglas, speglar och fönsterrutor.

Lågenergilampor – Lågenergilampor.
Här få du inte kasta lysrör blyackumulatorer (t.ex. bilbatterier).

Grovsopor
För övrigt avfall som föreningen inte kan hantera hänvisas samtliga medlemmar till kommunens återvinningscentraler. Läs mer om kommunens återvinningscentraler på Nacka kommuns hemsida. Det finns även en mobil miljöstation att tillgå fyra gånger per år.Mer information om den mobila miljöstationen hittar du på Nacka kommuns hemsida. I returhuset på ICA Maxi, Per Hallströms väg 15, hittar du även ett elreturskåp. Mer information om elreturskåpet hittar du på Nacka kommuns hemsida.