Policy för laddboxar

Samfällighetens styrelse har beslutat att installera 76 laddboxar. Antalet platser är beslutat baserat på resultatet från den senaste enkäten med föreningarnas medlemmar, statistik över de senaste årens användning av elbilar samt den förväntade användningen av elbilar de kommande 5-10 åren.

Laddboxarna är fördelade relativt jämnt över de tre garagen med 25 laddboxar i nedre garaget, 22 laddboxar i övre garaget vid Palatinen och 29 laddboxar i övre garaget vid Capitolium. Laddboxarna är placerade för att optimera installation och minska kostnader för installation, samt för att tillmötesgå rekommendationer om brandsäkerhet.

Eftersom alla platser idag har befintliga hyresgäster så innebär det att befintliga hyresgäster efter installationen kommer ha en parkeringsplats med eller utan laddbox. Man betalar dock endast för laddbox om man nyttjar den, men syftet med installationen av laddboxar är självklart att de ska nyttjas. Därför har samfällighetens styrelse beslutat att nyttjande av laddboxar ska gå före befintliga platser. Detta innebär att du som idag hyr en parkeringsplats där laddbox kommer installeras kan komma att behöva byta plats om du sedan inte vill hyra laddboxen. Om du blir ombedd att byta plats så kommer du få en annan parkeringsplats i samma garage d.v.s. nedre garaget om du idag har en plats i nedre garaget. Du som vill nyttja en laddbox kommer få ett nytt avtal med ett pristillägg för laddboxen.

Priset för den konsumerade elen sätts av samfällighetens styrelse och kan variera över tid, framför allt under uppstartsperioden. Styrelsen har för avsikt att sätta ett självkostnadspris utan avsevärt påslag.