Undersökning om routrarna från Bahnhof

Styrelsen har fått information att medlemmar är missnöjda med de routrar som Bahnhof tillhandahållit i samband med bytet från Telenor tidigare i våras. Styrelsen vill med denna undersökning samla in mer information för att förstå hur omfattande problemen har varit och om vidare åtgärder behövs.

  Namn (valfritt):

  E-post (valfritt):

  Telefonnummer (valfritt):

  Använder du Bahnhofs router som du fick från styrelsen?`

  Om nej, varför inte?

  Hur nöjd är du med routern från Bahnhof?

  Beskriv gärna i fler ord varför du svarade som du gjorde ovan

  Vad använder du routern till idag?

  Beskriv gärna i fler ord hur du använder routern. Har ditt användande ändrats sedan du fick router från Bahnhof?

  Har du upplevt något eller några av följande problem med routern från Bahnhof?

  Beskriv gärna mer vad som hände om du kryssat i något ovan

  Hur upplever du WiFi-täckningen men Bahnhofs router?

  Beskriv gärna i fler ord varför du svarade som du gjorde ovan

  Är det något du vill informera styrelsen om relaterat till Bahnhof eller routrarna?

  Styrelsen tackar för att du tagit dig tid att skicka in din upplevelse av routern från Bahnhof!