Välkommen våren!

Nu har våren äntligen kommit med sol och värme! Styrelsen har idag plockat fram föreningens utemöbler och grill, och satt upp det fina blå vindskyddet.

Alla medlemmar har rätt att nyttja uteplatsen och grillen, och är man flera som vill grilla samtidigt så får man samsas. Tänk på säkerheten, att dra ut grillen från vindskyddet när man grillar och att ha en hink vatten i närheten. När man är färdig så ställer man självklart i ordning efter sig och slänger allt skräp!

Årsredovisningen för 2017 tillgänglig på hemsidan

Årsredovisningen för 2017 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar

Av miljöskäl kommer styrelsen endast skriva ut ett fåtal exemplar till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift.

Ordinarie årsstämma 7 maj!

Ordinarie årsstämma är bokad till den 7 maj kl 19:00 med gemensamt fika och mingel från 18:30. Stämman kommer äga rum i Forumkyrkan på Serenadvägen 25 liksom tidigare år.

Kallelse kommer sättas upp i fastighetens portar inom kort!

Vid denna föreningsstämma finns förslag om att anta nya stadgar (andra läsningen). Läs mer om de nya stadgarna här: Stadgar