Försening med avgiftssänkningen

HSB Stockholm har missat att registrera avgiftssänkningen om 2% fr.o.m. 1 april i år. Eftersom avierna för april, maj och juni redan har skickats ut så dras avgiftssänkningen för april-juni av retroaktivt på avin för juli månad.

Hör av er till styrelsen om ni har några frågor om detta.

Garagestädning 3 april

Som de flesta vet är det förbjudet att nyttja garagen som förråd. Samfällighetens styrelse har beslutat att rensa garagen på alla lösa föremål såsom bildäck, städ- och tvättutrustning, skräp m.m. som står/ligger vid parkeringsplatserna i garaget.

Den 3 april kommer fastighetsskötaren tömma garaget på alla saker som inte plockats bort.

Vänligen plocka bort era egna saker och ert eget skräp i god tid innan 3 april.

Motionsstopp 31 mars

Du som medlem i BRF Palatinen har rätt att lämna en eller flera motioner till ordinarie föreningsstämma. En motion ska alltid behandlas och beslutas om på en ordinarie föreningsstämma dit alla medlemmar är inbjudna.

Den 31 mars är sista dagen att lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma i maj månad. Separat kallelse till föreningsstämman kommer senare.

Skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Då är det styrelsen som fattar beslut i ärendet.

Så här skriver du en motion

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.

2. Beskriv vad ärendet handlar om.

3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.

4. Skriv under motionen med ditt namn (signera om du lämnar en skriftlig motion).

Skicka motionen till styrelsen@brfpalatinen.se eller lämna i styrelsebrevlådan i port 15. Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.