Trädgårdsgruppen

Föreningen har en liten trädgårdsgrupp som utifrån gruppens egna initiativ planterar blommor och skapar en trivsam gård för föreningens medlemmar. Föreningen står för kostnader för växter och redskap till gruppen.

Värt att notera att föreningen har avtal om trädgårdsskötsel med IOT – AB Idrotts- & Trädgårdsanläggningar vilket tar hand om en stor del av den årliga trädgårdsskötseln såsom gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning m.m.

Anmäl ditt intresse till styrelsen eller trädgårdsgruppen via e-post så blir du tillagd till trädgårdsgruppens gemensamma epostlista.