Uppdatering av förslag till nya stadgar

Styrelsen har valt att uppdatera förslaget av nya stadgar med ytterligare en ändring sedan den extrastämma som hölls tisdagen 12 mars.

I samband med pandemin blev det under en period möjligt att hålla stämmor helt digitalt i syfte att minska smittspridningen. Regeringens utvärdering visar att teknikutvecklingen gett goda möjligheter att hålla stämmor på ett bra sätt digitalt. Från 1 januari 2024 trädde en lagändring i kraft som gör det möjligt att hålla stämmor helt digitalt utan fysisk närvaro.

HSB Stockholm uppdaterade i slutet av mars HSBs normalstadgar med en ändring för att stadgemässigt tillåta helt digitala stämmor, i enlighet med den nya lagstiftningen. Eftersom föreningen redan har hållit ett antal delvist samt helt digitala stämmor ansåg styrelsen att det var relevant att ta med denna ändring direkt.

De nya stadgarna kommer beslutas om på kommande ordinarie föreningsstämma 22 maj.

Det nya förslaget för nya stadgar samt beskrivning av ändringarna hittar du på hemsidan här.


Kommentarer

2 svar till ”Uppdatering av förslag till nya stadgar”

  1. Lisbeth Jonth Suojanen

    Ska allt bli digitalt, det betyder att vi kommer att bli mer anonyma här. På stämman finns möjlighet att se och träffa styrelsen.samt andra medlemmar. Låter inte bra. Tidigare hade vi städdagar, advents fika bla.och nu tas även möjligheten att träffas på stämman bort.

    1. Oscar Norberg

      Denna ändring möjliggör digitala stämmor, det betyder inte att det alltid ska vara digitala stämmor, bara att möjligheten ges om det är lämpligt.

Lämna ett svar