Information om måsar/trutar och måssäkring

Flera av föreningens medlemmar har upplevt problem med störande måsar och trutar som bygger bo i närheten av vår fastighet. Dessa fåglar har under häckningsperioden april-juni visat ett aggressivt beteende och utgjort en olägenhet för våra boende på balkonger och gångbanor.

Under våren har styrelsen, i samarbete med Anticimex, genomfört ett flertal inspektioner av taken, identifierat problemområden och diskuterat åtgärdsförslag. Vi har även etablerat ett nära samarbete med grannföreningarna Tinget, Colosseum och Capitolium för att utforma en gemensam åtgärdsplan som inte bara flyttar problemen till näraliggande tak.

Inför nästa vår kommer vi att vidta flera förebyggande åtgärder för att avskräcka fåglarna från att bosätta sig på våra tak. Åtgärderna inkluderar olika former av störning samt uppsättning av fysiska hinder för att förhindra bobygge. Vi planerar fortsätta samarbeta med Anticimex för att långsiktigt säkerställa att åtgärderna är både effektiva och hållbara på lång sikt.

Styrelsen vill försäkra er om att vi tar dessa störningar på största allvar och vi är fast beslutna att skapa en trygg och trivsam miljö för samtliga boende. Vi uppskattar ert tålamod och er förståelse under denna process. Om ni har frågor eller förslag, vänligen kontakta styrelsen.


Kommentarer

Lämna ett svar