Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Vid den ordinarie föreningsstämman 22 maj 2024 valdes följande styrelse, valberedning och föreningsvald revisor. Samma dag konstituerade styrelsen sig enligt nedan:

Styrelsen
Oscar Norberg (ordförande, ansvarig fastighetsunderhåll och mark)
Thomas Rundin (vice ordförande, dataskyddsombud)
Eva Wandel (ekonomiansvarig)
Maria Leskinen (sekreterare)
Charlotte Lindberg (ansvarig för trädgård och gården)
Veikko Räihä (HSB ledamot)

Valberedningen
Jenny Furtenbach (sammankallande)
John Geary

Föreningsvald revisor
David Schlein-Andersen (ordinare föreningsrevisor)

För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se sidorna Styrelsen, Valberedningen och Revisorerna på föreningens hemsida.


Kommentarer

Lämna ett svar