Container för grovsopor

Tillsammans med grannföreningarna i BRF Colosseum och BRF Capitolium tillhandahåller föreningen en container för medlemmar att slänga grovavfall som man behöver bli av med.

Containern kommer stå på vändplatsen vid Serenadvägen 1 (se bild nedan) och vara öppen:

Torsdagen 30 maj kl 16:00-20:00

Vänligen observera att man inte får slänga miljöfarligt gods eller vitvaror!


Kommentarer

Lämna ett svar