Dags för ventilationskontroll

Dags för ventilationskontroll

Drift och Underhåll, Okategoriserade
I år är det dags för myndighetslagstadgad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för ventilationssystemet tillhörande samtliga lägenheter i vår fastighet. OVK är en funktionskontroll som ska göras regelbundet i flerbostadshus med syfte att säkerställa gott inomhusklimat och att ventilationssystemet fungerar felfritt. Styrelsen har anlitat OVK-center och OVK-besiktningsman Krister Johansson för att genomföra OVK i fastigheten. I samband med OVK kommer även rengöring av ventilationskanalerna, samt injustering vid behov, att göras. Vid kontrollen behöver besiktningsmannen åtkomst till ventilationsdon på väggar och tak i vardagsrum och sovrum samt i badrum och kök. Besiktningsmannen behöver alltså tillträde till samtliga lägenheter. Om injustering krävs efter kontroll så kan besiktningsmannen behöva tillträde vid flertal tillfällen under dagen. OVK i fastigheten kommer att utföras 14-16 september. Respektive lägenhetsinnehavare kommer aviseras ca en vecka innan med information om vilken…
Läs mer
Frånluft avstängd i lgh i port 17A

Frånluft avstängd i lgh i port 17A

Driftstörning, Okategoriserade
Ett driftfel orsakade stopp av frånluftventilationen för lägenheter i port 17A i natt. Jourhavande fastighetsskötare har felsökt och felet kan tyvärr inte åtgärdas nu under helgen. För att undvika följdfel och ökade kostnader kommer frånluften vara avstängd tills ventilationstekniker kan titta på aggregatet på måndag. Detta innebär att frånluften i kök och badrum inte kommer fungera för lägenheter i port 17A. Vi hoppas detta kan lösas snabbt på måndag.  
Läs mer